Załącznik II Bank

17 lutego 2021
Category: Kasy Pożyczkowe

Co to jest Bank Schedule II?

Bank Schedule II jest spółką zależną banku zagranicznego, który może prowadzić działalność w Kanadzie. Zazwyczaj nazwy tych banków odzwierciedlają ich zagraniczne pochodzenie, na przykład Citibank Canada i AMEX Bank of Canada.

Bank Schedule I to instytucja krajowa, taka jak Royal Bank of Canada lub Toronto-Dominion Bank. Istnieją również banki Schedule III, które są oddziałami zagranicznych instytucji prowadzących działalność w Kanadzie pod tą samą nazwą.

Co dziwne, ten system rządowej kategoryzacji banków został oficjalnie zaniechany w 2001 roku. Jednak terminy są nadal szeroko stosowane.

Kluczowe wnioski
 • Bank Schedule II to spółka zależna banku zagranicznego prowadząca działalność w Kanadzie, na przykład Citibank Canada.
 • Bank Schedule II prowadzi działalność krajową. Ta kategoria obejmuje Wielką Szóstkę, która dominuje w kanadyjskiej bankowości.Rząd nie używa już tych kategorii, ale terminologia jest nadal w powszechnym użyciu.Zrozumienie Schedule II Bank

  Banki wymienione w załączniku II są najpowszechniejszym typem banków w Kanadzie, ponieważ wiele mniejszych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, trustów i banków mieści się w tej kategorii. Podobnie jak wszystkie instytucje finansowe działające w Kanadzie, podlegają one federalnej ustawie o bankach.

  Zgodnie z kanadyjską ustawą C-8, wprowadzoną 24 października 2001 r., Kategorie banków z Wykazu I i II zostały zastąpione nowym systemem opartym na wielkości instytucji. Na mocy tych przepisów instytucjom z kapitałem własnym przekraczającym 5 miliardów dolarów zakazuje się zezwalania jednej osobie na posiadanie ponad 20% akcji z prawem głosu lub 30% akcji bez prawa głosu.

  Instytucje z kapitałem własnym w wysokości od 1 do 5 miliardów dolarów nie mają tego ograniczenia, ale muszą posiadać publiczną własność co najmniej 35% akcji z prawem głosu. Instytucje z kapitałem własnym poniżej 1 miliarda USD nie mają ograniczeń dotyczących własności.

  Chociaż oznaczenia banków z Wykazu I i II zostały w ten sposób zastąpione, terminy te są nadal szeroko stosowane do opisania dwóch głównych typów banków w Kanadzie.

  Wielka szóstka Kanady to Narodowy Bank Kanady, Royal Bank, Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce, Bank of Nova Scotia i Toronto Dominion Bank.

  O kanadyjskim systemie bankowymKanadyjski rząd federalny ma wyłączną jurysdykcję nad bankami, podczas gdy spółdzielcze kasy pożyczkowe, pośrednicy w obrocie papierami wartościowymi i fundusze inwestycyjne podlegają głównie regulacjom rządów prowincji. Kanadyjska ustawa bankowa określa Załączniki I, II i III, które wymieniają wszystkie banki uprawnione do prowadzenia działalności w Kanadzie.

  Ponieważ banki wymienione w załączniku I są prawdziwymi bankami krajowymi, a nie spółkami zależnymi banku zagranicznego, są jedynymi przedsiębiorstwami, które mogą otrzymywać, utrzymywać i egzekwować odsetki z tytułu zabezpieczenia zgodnie z ustawą bankową. Banki z Wykazu II mogą przyjmować depozyty, które są spółkami zależnymi banku zagranicznego, a banki z Wykazu III są bankami zagranicznymi uprawnionymi do prowadzenia działalności w Kanadzie.

  Wielkie sześć bankówBanki Schedule I są zdominowane przez Big Six Banks, termin powszechnie używany do opisania Narodowego Banku Kanady: Royal Bank, Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce, Bank of Nova Scotia (Scotiabank) i Toronto Dominion Bank (TD).

  Urząd Nadzoru nad Instytucjami Finansowymi (OSFI) jest regulatorem kanadyjskich banków. Grupy finansowe podlegają również innym organom regulacyjnym, w tym organom nadzoru papierów wartościowych i regulacjom ubezpieczeniowym.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy