Wymagania dotyczące pożyczki VA: co musisz wiedzieć

17 lutego 2021
Category: Mogą Mieć

MyMilitaryBenefits

Jeśli chodzi o zakup domu, wiele rodzin wojskowych korzysta z pożyczki VA, co jest jedną z korzyści wynikających ze służby w Siłach Zbrojnych USA. Ten rodzaj pożyczki może zaoszczędzić dużo pieniędzy i może pozwolić rodzinom na zakup własnego domu, zanim w innym przypadku byłyby w stanie to zrobić.

Wykorzystanie pożyczki VAMożesz wykorzystać pożyczkę VA, aby:

 • Kup dom
 • Kup mieszkanie w zatwierdzonym przez VA projekcieZbuduj domKupuj i ulepszaj jednocześnie swój domUlepsz swój dom, instalując funkcje związane z energią lub wprowadzając ulepszenia energooszczędneKup wyprodukowany dom i / lub partięRefinansowanie istniejącej gwarantowanej lub bezpośredniej pożyczki VA w celu uzyskania niższej stopy procentowejRefinansowanie istniejącej pożyczki hipotecznej lub zadłużenia zabezpieczonego prawem zastawu na rezydencji należącej i zajmowanej przez weteranaWymagania pożyczki VA

  Przy pożyczce dla VA musisz mieć niezależnego rzeczoznawcę VA, który przyjdzie i obejrzy rezydencję. VA będzie musiała zatwierdzić Twój dom, zanim pożyczka zostanie udzielona. Bezpieczeństwo, warunki sanitarne i integralność konstrukcji są ważne i istnieją minimalne wymagania dotyczące nieruchomości, których należy przestrzegać, aby Twoja pożyczka została zatwierdzona. MPR pomaga i zapewnia, że ​​nieruchomość jest zbudowana zgodnie z przepisami budowlanymi i przepisami federalnymi, a także wymogami HUD.

  Cóż, może się to wydawać dodatkowym krokiem w procesie lub frustracją, ale leży to w najlepszym interesie osób kupujących rezydencję z pożyczką VA, aby nie trafili do domu, w którym jest zbyt wiele problemów lub który jest niebezpieczny dla w nich zamieszkać.

  Więc czego potrzebuje dom, aby uzyskać akceptację VA? Oto niektórzy rzeczoznawcy MPR VA, których szukają:

  Minimalne wymagania majątkowe dotyczące pożyczki VA
 • Nieruchomości muszą być pojedynczymi, łatwymi do sprzedaży nieruchomościami. Jeśli nieruchomość jest przeznaczona do celów innych niż mieszkalne, musi ona być podporządkowana jej przeznaczeniu i charakterowi. Użytkowanie niemieszkalne nie może osłabiać mieszkalnego charakteru nieruchomości i nie może przekraczać 25% całkowitej powierzchni użytkowej. Dokonując tego obliczenia, całkowita powierzchnia niemieszkalna musi obejmować powierzchnie magazynowe lub podobne przestrzenie, które są integralnymi częściami części niemieszkalnej.
 • Wymagania przestrzenne – musi być wystarczająco dużo miejsca na odpowiednie pomieszczenia mieszkalne, sypialne, kuchenne i jadalne oraz urządzenia sanitarne.Systemy mechaniczneSystemy mechaniczne muszą być bezpieczne w obsłudze, zabezpieczone przed elementami niszczącymi, mieć rozsądną przyszłą użyteczność, trwałość i ekonomiczność oraz mieć odpowiednią wydajność i jakość.

  Ogrzewanie
 • W domu musi być ciepło, abyś mógł wygodnie mieszkać. Możesz mieć piec opalany drewnem jako podstawowe źródło ogrzewania, ale musisz również zainstalować konwencjonalny system grzewczy, który może utrzymać temperaturę co najmniej 50 F.
 • Jeżeli dom posiada system solarny do ogrzewania wody użytkowej i / lub ogrzewania pomieszczeń, musi on spełniać określone normy i być w 100% zabezpieczony konwencjonalnym podsystemem energii cieplnej lub innym systemem rezerwowym, który zapewni ten sam stopień czytelności i wydajności, co konwencjonalny system.Jeśli żyjesz w klimacie, który nie jest bardzo zimny, VA może ustalić, że nie musisz przestrzegać tych dokładnych warunków.Wodociągi i urządzenia sanitarneKażda jednostka musi mieć ciepłą wodę użytkową, ciągłe zaopatrzenie w bezpieczną i pitną wodę do picia i innych zastosowań domowych, a także urządzenia sanitarne i bezpieczny sposób odprowadzania ścieków. Istnieją dodatkowe wymagania dotyczące indywidualnych instalacji wodociągowych i kanalizacji.

  DachDach nie może przeciekać i zapewniać rozsądną użyteczność, trwałość i ekonomię konserwacji w przyszłości. Jeśli uszkodzony dach z trzema lub więcej gontami musi zostać wymieniony, należy najpierw usunąć wszystkie stare gonty.

  Przestrzeń indeksowaniaPrzestrzeń czołgowa musi mieć odpowiedni dostęp, być wolna od wszelkich zanieczyszczeń i odpowiednio wentylowana. Połączenia podłogowe muszą znajdować się dostatecznie powyżej najwyższego poziomu gruntu, aby zapewnić dostęp w celu konserwacji i naprawy kanałów i instalacji wodociągowej. Jeśli w przestrzeni podpodłogowej występuje nadmierna wilgoć lub kałuże wody, należy to naprawić.

  WentylacjaPoddasze i podpórki muszą być odpowiednio wentylowane, aby ograniczyć skutki nadmiernego ciepła i wilgoci.

  ElektrycznośćMusi być prąd do oświetlenia i niezbędnego sprzętu.

  Wspólne obiekty i narzędzia
 • Jeśli masz pralnie i pomieszczenia magazynowe lub powierzchnie grzewcze w budynkach o dwóch do czterech jednostek mieszkalnych, możesz je udostępnić w ramach jednego kredytu hipotecznego. Usługi komunalne muszą być niezależne dla każdej jednostki mieszkalnej. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, takie jak lokale mieszkalne objęte pojedynczą hipoteką lub własność mogą dzielić wodę, kanalizację, gaz lub energię elektryczną, o ile istnieją oddzielne wyłączenia usług dla każdej jednostki. Lokale mieszkalne należące do odrębnej własności mogą mieć wspólne połączenia z linii głównej do linii budynku, jeśli te połączenia są chronione przez służebność lub przymierze i mają umowę o konserwację akceptowaną przez VA.
 • Poszczególne media obsługujące jedną jednostkę mieszkalną nie mogą przechodzić nad, pod lub przez inną przestrzeń mieszkalną, chyba że istnieje przepis prawny.Dostęp do nieruchomości, mieszkania, podwórka tylnego i konserwacji ścian zewnętrznych
 • Musi istnieć bezpieczny i odpowiedni dostęp dla pieszych lub pojazdów z ulicy publicznej lub prywatnej. Prywatna ulica musi być chroniona stałą służebnością i utrzymywana przez stowarzyszenie właścicieli domów lub wspólną umowę o utrzymanie. Wszystkie ulice muszą mieć serwis na każdą pogodę.
 • Musi istnieć dostęp do mieszkania bez konieczności przechodzenia przez jakąkolwiek inną część mieszkalną. Każda jednostka mieszkalna musi mieć możliwość indywidualnego użytkowania i konserwacji bez naruszania możliwości łączenia jej nieruchomości.Musi istnieć dostęp do tylnego podwórka bez przechodzenia przez inne pomieszczenia mieszkalne. W przypadku mieszkania szeregowego, dostęp musi być zapewniony aleją, służebnością, przejściem przez mieszkania badanych lub w inny dopuszczalny sposób.Pomiędzy budynkami musi być odpowiednia przestrzeń, aby umożliwić konserwację ścian zewnętrznych.Zagrożenia i usterki
 • Nieruchomość musi być wolna od zagrożeń, które mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, niekorzystnie wpływać na solidność konstrukcyjną mieszkania i inne ulepszenia nieruchomości lub utrudniać zwyczajowe użytkowanie nieruchomości i czerpanie z niej przyjemności.
 • Istnieją warunki, które pogarszają bezpieczeństwo, warunki sanitarne lub stabilność konstrukcji mieszkania. Warunki te spowodują, że nieruchomość będzie nie do przyjęcia, dopóki nie zostaną naprawione. Są to między innymi wadliwa konstrukcja, słabe wykonanie, oznaki ciągłego osiadania, nadmierna wilgoć, przecieki, próchnica i termity.Musi istnieć odpowiedni drenaż z dala od ścian obwodowych mieszkania i drenaż, który zapobiega gromadzeniu się wody na celowniku. Rzeczoznawcy będą również szukać i zgłaszać wszelkie dowody na owady niszczące drewno, rozwój grzybów i suchą zgniliznę, a także wszelkie wymagania VA dotyczące inspekcji nieruchomości przez inspektora owadów niszczących drewno.Farba na bazie ołowiuŻadna farba na bazie ołowiu nie może być pokryta żadną farbą ołowiową na ścianach wewnętrznych ani zewnętrznych w nieruchomości, a jeśli tak, będzie wymagała korekty. Rzeczoznawcy założą, że jakikolwiek wadliwy stan lakieru na nieruchomości zbudowanej przed 1978 r. Będzie dotyczył farby na bazie ołowiu.

  Ściany imprezoweBudynek wznoszony do granicy działki musi być oddzielony od sąsiedniego budynku ścianą rozciągającą się na całą wysokość budynku od fundamentu do dachu. Ściana może oddzielać szeregowe domy szeregowe lub bliźniacze.

  Rurociągi gazowe i naftoweObiekt mieszkalny nie może znajdować się w obrębie służebności gazociągu wysokiego ciśnienia lub płynnej ropy naftowej. Obejmuje to również częściowe przebywanie w służebności. Istnieją specjalne warunki dotyczące nieruchomości w pobliżu służebności.

  Elektryczne linie przesyłowe wysokiego napięciaŻadna część zabudowy mieszkaniowej nie może znajdować się w obrębie służebności linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, aby częściowo uwzględnić służebność linii.

  Woda i ścieki
 • Musi istnieć podłączenie do publicznego lub komunalnego systemu odprowadzania wody / ścieków, o ile jest to możliwe, a jakość wody musi spełniać wymagania właściwych władz zdrowotnych lub maksymalne poziomy ustalone przez EPA, jeśli nie ma.
 • Systemy uzdatniania wody są niedopuszczalne dla studni, które nie spełniają standardów jakości VA, na niewielką głębokość lub źródło zanieczyszczenia w pobliżu źródła. Istnieją pewne okoliczności, w których nieruchomość może kwalifikować się do pożyczki VA, jeśli pożyczkodawca przedstawi określone dokumenty.Studnie współdzielone mogą być dozwolone pod pewnymi warunkami.Źródła lub cysterny są dozwolone, jeśli takie urządzenia są zwyczajowe i jedynymi widocznymi środkami zaopatrzenia w wodę, o ile są zainstalowane zgodnie z zaleceniami lokalnych władz sanitarnych, a weteran przedstawi na piśmie swoją świadomość sytuacji. Jeśli lokalne władze nie mają żadnych wymagań, obowiązują wymagania dotyczące publicznej służby zdrowia w USA.Kanalizacja – Wszystkie odpady domowe należy utylizować w sposób, który nie będzie uciążliwy ani nie zagrażał zdrowiu publicznemu. Indywidualne podszybie są dozwolone, jeśli takie obiekty są zwyczajowe i jedyną widoczną opcją utylizacji odpadów, pod warunkiem, że są zainstalowane zgodnie z zaleceniami lokalnych władz zdrowotnych lub wymogami publicznej służby zdrowia w USA, jeśli nie ma lokalnych władz zdrowotnych.Domy wyprodukowaneJeśli wyprodukowany dom ma w pełni ukończony fundament, a wyprodukowana jednostka mieszkalna została zainstalowana, dom zostanie uznany za istniejącą konstrukcję. Miejsce, wyprodukowane urządzenie domowe i inne ulepszenia na miejscu muszą spełniać wymagania VA MPR dla istniejących konstrukcji. Wyprodukowana jednostka mieszkalna musi być odpowiednio przymocowana do stałego systemu fundamentowego, który jest skonstruowany tak, aby wytrzymać zarówno obciążenia podpierające, jak i duże obciążenia przewracające, i być akceptowalny przez właściwe władze budowlane.

  Jeżeli fundament dla produkowanego domu nie został w pełni ukończony, a urządzenie nie zostało zainstalowane, dom uważa się za proponowany lub w budowie. Witryna i ulepszenia na miejscu, ale nie jednostka, muszą spełniać wymagania. Wyprodukowana jednostka mieszkalna musi być odpowiednio przymocowana do stałego systemu fundamentowego, który jest skonstruowany tak, aby wytrzymać zarówno obciążenia podpierające, jak i duże obciążenia przewracające, i być akceptowalny przez właściwe władze budowlane.

  Jeśli chciałbyś rozpocząć proces poszukiwania domu z pożyczką w VA, jedną z najlepszych rzeczy, jakie możesz zrobić, jest znalezienie pośrednika w handlu nieruchomościami, który ma duże doświadczenie w kredytach VA. W ten sposób, gdy patrzyłeś na domy, będą w stanie powiedzieć ci, co może minąć, a co nie, jeśli chodzi o zatwierdzenie VA. Posiadanie kogoś, kto z góry wie, czego szukać, pozwoli Ci zaoszczędzić wielu kłopotów podczas rozpoczynania poszukiwań domu.

  Pamiętaj, że posiadanie rzeczoznawcy VA różni się od inspekcji domu i że powinieneś również zapłacić za kontrolę własnego domu. W ten sposób wiesz dokładnie, co się dzieje z domem i możesz go naprawić, zanim się wprowadzisz.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy