Afera KNF - SKOK Wołomin. Wątek NBP

Prokuratura regionalna zajmie się wątkiem NBP w śledztwie dot. KNF

Prokuratura Regionalna w Szczecinie będzie badać pewien z wątków śledztwa ws. Komisji Nadzoru Finansowego. Odnosi się do on przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków NBP.

- Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie wyciągnięte zostały materiały wyłączone wraz z sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Komisji Nadzoru Finansowego – poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Marcin Lorenc.

Dodał, hdy zakres wyłączonych materiałów "z uwagi na obszerną problematykę nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem w przeszłości Komisji Nadzoru Finansowego" wymagał analizy i uzgodnień z innymi jednostkami prokuratury tak, aby ich działania się nie dublowały.

- Wątek dotyczący przekroczenia uprawnień i niedopełnienia przymusów przez członków zarządu NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, w nawiązaniu z procedurą wykonywania SK Bankowi kredytu refinansowego w kwocie 500 mln zł na przywrócenie płynności finansowej temu bankowi, wyjaśniony zostanie w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

– wyjaśnił prok. Lorenc.

Jak zaznaczył rzecznik prokuratury regionalnej, w tym zakresie śledztwa "kompletowane są materiały", a także "prowadzona jest ich analiza pod spodem kątem możliwości ewentualnego sformułowania zarzutów".

"Na obecnym etapie tego wątku śledztwa jest ono prowadzone in rem, co oznacza, że prokurator nie podjął jeszcze decyzji o ewentualnym przedstawieniu zarzutów konkretnym osobom" – podkreślił prok. Lorenc.

Zarzuty dla byłych urzędników KNF

Na początku grudnia były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej J. i podlegli jemu urzędnicy usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków co do dotyczącej SKOK Wołomin. Podejrzanym zarzuca się, że od 22 października 2013 r. do piętnasty września 2014 r. działali na szkodę interesu publicznego, dopuszczając do powstania krzywdy w kwocie ponad jednej, 5 mld zł i na szkodę interesu własnego w kwocie ponad 58 mln zł.

Przestępstwo – jak podała Prokuratura Krajowa – "polegało za zakupach grupowych, że urzędnicy nie zakończyli prowadzonego postępowania administracyjnego sporządzeniem projektu decyzji administracyjnej na temat ustanowienie zarządcy komisarycznego po SKOK w Wołominie do odwiedzenia dnia 22 października 2013 roku. Tym samym nie przedłożyli takiego projektu wraz z wnioskiem o ustanowienie zarządcy na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego".

Wobec sześciorga z siedmiorga wątpliwych w sprawie nieprawidłowości przy nadzorze KNF nad SKOK Wołomin – w tym w stosunku do byłego przewodniczącego KNF Andrzeja J. – zastosowano rękojmia majątkowe i dozory policyjne.