Innowacyjna gospodarka wymaga zmian dzięki uczelniach i w biznesie  Informacje

Innowacyjna gospodarka wymaga zmian na uczelniach i w biznesie

Uczynienie polskiej gospodarki bardziej innowacyjną i konkurencyjną wymaga przemian na uczelniach i efektywniejszej współpracy naukowców z interesem – to jeden wraz z wniosków debaty, która przemineła się w poniedziałek we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

Ponad 440 mld dolarów strat. Za pośrednictwem cyberprzestępczość

W debacie zatytułowanej „Nie kopiujmy Doliny Krzemowej – zróbmy swoją” uczestniczyli m. in. minister nauczania i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel oraz prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Po pierwsze otwartość

Minister nauki i szkolnictwa wyższego pokreśliła, że podstawowym warunkiem uczynienia gospodarki innowacyjną wydaje się być otwartość na inne preferencje i kapitał zagraniczny. a mianowicie Tą otwartość tworzą studenci, naukowcy, polscy i zagraniczni przedsiębiorcy oraz lokalne władze. To dzieje się już od dłuższego czasu we Wrocławiu - mówiła minister.

Prof. Kolarska-Bobińska podkreśliła, że w nowej perspektywie finansowej do odwiedzenia Polski trafią pieniądze z UE, które powinny pozostać przeznaczone na zmianę rozumowania i wypracowanie mechanizmów. a mianowicie Chodzi o zmianę, która umożliwi współpracę trzech odcinków: uczelni, przedsiębiorców i władz lokalnych i państwowych. Wyłącznie wówczas da się porządnie wykorzystać fundusze przeznaczone na innowacyjność - mówiła.

Po drugie interdyscyplinarność

Kto zostanie przedsiębiorcą r. na świecie w konkursie EY?

Dodała, że polskie akademie muszą stać się w wyższym stopniu interdyscyplinarne i otwarte w ośrodki naukowe w odmiennych państwach świata. - Powinny budować międzynarodowe konsorcja, zapraszać naukowców z innych państw i wysyłać swoich podwładnych na zagraniczne uczelnie - mówiła.

Podkreśliła, że od uczelni domaga się również, że tworząc kadrę pracowników są zatrudniały naukowców-przedsiębiorców, którzy do programu studiów wniosą części praktyczne. - Zmianie powinna ulec również administracja akademii, której zadaniem powinno okazać się ułatwianie pracy na styku biznesu i nauki a mianowicie mówiła.

Dodała, iż w nowej perspektywie finansowej dotowane będą projekty obejmujące cały cykl inwestycyjny – od pomysłu, przez fazę wdrożeniową po komercjalizację.

Po trzecie odpowiednie środowisko

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz pokreślił, że aby zrobić gospodarkę innowacyjną potrzebne wydaje się być odpowiednie środowisko. - Według pierwsze to musi okazać się środowisko, które cechuje prymat kultury, w tym oświaty, po drugie w postanowieniach polskich musi być wówczas środowisko miejskie, ponieważ to tutaj są uniwersytety, według trzecie w tym środowisku musi działać zawodowa drużyna taka jak np. EIT +, czyli specjalne miejsce, w którym współpracują naukowcy z biznesem - mówił.

Z kolei podsekretarz postaci w ministerstwie infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel pokreśliła, że w Polsce środki na współpracę nauki jak i również biznesu w najbliższych czasach będą rosły. - Dziś jest to zaledwie 0, 9 proc. PKB. Przy 2023 r. chcemy osiągnąć średnią unijną w tymże obszarze, czyli ponad dwóch proc. PKB - rozmawiała.

Dodała, że połowicę tych nakładów powinien jednakże ponieść sektor prywatny. a mianowicie Przedsiębiorcy powinni finansować tenże obszar, ponieważ w ostateczności te projekty kończą się komercjalizacją, czyli zyskiem gwoli sektora prywatnego - opowiadała.