Tytuł ubezpieczenia

17 lutego 2021

Co to jest ubezpieczenie tytułu?

Ubezpieczenie tytułu to forma ubezpieczenia od odpowiedzialności, która chroni pożyczkodawców i nabywców domów przed stratami finansowymi poniesionymi w wyniku wad prawa do nieruchomości. Najczęstszym rodzajem ubezpieczenia tytułu jest ubezpieczenie tytułu pożyczkodawcy, które pożyczkobiorca kupuje w celu ochrony pożyczkodawcy. Drugim rodzajem jest ubezpieczenie tytułu własności, za które często płaci sprzedawca, aby chronić kapitał kupującego w nieruchomości.

Kluczowe wnioski
 • Ubezpieczenie tytułu własności chroni pożyczkodawców i kupujących przed stratami finansowymi wynikającymi z wad tytułu prawnego do nieruchomości.
 • Najczęstsze roszczenia dotyczące tytułu to podatki zaległe, zastawy i sprzeczne testamenty.Jednorazowa opłata za ubezpieczenie tytułu obejmuje wysokie opłaty administracyjne za dokładne przeszukiwanie danych tytułu w celu ochrony przed roszczeniami z tytułu przeszłych zdarzeń.Jak działa ubezpieczenie tytułu

  Każda transakcja dotycząca nieruchomości wymaga wyraźnego tytułu. Spółki zajmujące się tytułem własności muszą przeszukać każdy tytuł w celu sprawdzenia roszczeń lub zastawów jakiegokolwiek rodzaju przed ich wydaniem. Wcześniejsze 

  Wyszukiwanie tytułu to badanie rejestrów publicznych w celu ustalenia i potwierdzenia prawnego tytułu własności nieruchomości oraz ustalenia, czy są do niej jakieś roszczenia. Błędne ankiety i nierozwiązane naruszenia przepisów budowlanych to dwa przykłady skaz, które mogą uczynić tytuł „brudnym. Wcześniejsze 

  Ubezpieczenie tytułu własności chroni zarówno pożyczkodawców, jak i nabywców domów przed utratą lub szkodą wynikającą z zastawów, obciążeń lub wad tytułu prawnego lub faktycznej własności nieruchomości. Typowe roszczenia zgłaszane w odniesieniu do tytułu to podatki zaległe, zastawy (od kredytów hipotecznych, linii kredytowych pod zastaw domu (HELOC) i służebności) oraz sprzeczne testamenty. W odróżnieniu od tradycyjnych ubezpieczeń, które chronią przed zdarzeniami w przyszłości, ubezpieczenie tytułu własności chroni przed roszczeniami z tytułu zdarzeń przeszłych. Wcześniejsze 

  Podstawowa polisa ubezpieczeniowa właściciela podstawowego tytułu zwykle obejmuje następujące zagrożenia: 

 • Własność innej strony
 • Nieprawidłowe podpisy na dokumentach, a także fałszerstwa i oszustwaBłędne zapisyRestrykcyjne przymierza (określenia, które zmniejszają wartość lub przyjemność), takie jak niezarejestrowane służebnościObciążenia lub wyroki dotyczące majątku, takie jak zaległe procesy sądowe i zastawyZamiast ubezpieczenia tytułu, niektóre transakcje prywatne mogą wiązać się z rękojmią, która jest gwarancją sprzedającego dla kupującego, że sprzedający ma prawo do przeniesienia własności i nikt inny nie ma praw do nieruchomości.

  Rodzaje ubezpieczenia tytułu

  Istnieją dwa rodzaje ubezpieczenia tytułu: ubezpieczenie tytułu pożyczkodawcy oraz ubezpieczenie tytułu właścicielskiego (w tym polisy rozszerzone). Prawie wszyscy pożyczkodawcy wymagają od pożyczkobiorcy wykupienia polisy ubezpieczeniowej pożyczkodawcy w celu ochrony pożyczkodawcy na wypadek, gdyby sprzedawca nie był prawnie w stanie przenieść prawa własności. Polityka pożyczkodawcy chroni tylko pożyczkodawcę przed stratą. Wydana polisa oznacza zakończenie wyszukiwania tytułu, dając kupującemu pewną pewność. Wcześniejsze 

  Ponieważ przeszukiwanie tytułu własności nie jest nieomylne, a właściciel jest narażony na straty finansowe, istnieje potrzeba dodatkowej ochrony w postaci polisy ubezpieczenia tytułu właściciela. Ubezpieczenie tytułu własności, często wykupywane przez sprzedającego w celu ochrony kupującego przed wadami prawnymi, jest opcjonalne. Wcześniejsze 

  Ubezpieczenie tytułu kupna

  Agent escrow lub agent zamykający inicjuje proces ubezpieczenia po zakończeniu umowy zakupu nieruchomości. Istnieje czterech głównych amerykańskich ubezpieczycieli tytułu własności: Fidelity National Financial, First American Title Insurance Company, Old Republic National Title Insurance Company oraz Stewart Title Guaranty Company. Do wyboru są również regionalne towarzystwa ubezpieczeniowe tytułu własności.

  Koszt ubezpieczenia tytułu właściciela waha się od 500 do 3500 USD, w zależności od stanu, w którym mieszkasz, wybranego ubezpieczyciela i ceny zakupu domu. Wcześniejsze 

  Często polityka pożyczkodawcy i polityka właściciela są wymagane razem, aby zagwarantować każdemu odpowiednią ochronę. Na zamknięcie strony za jednorazową opłatą wykupują ubezpieczenie tytułu własności. Aby zapobiec nadużyciom, ustawa o procedurach rozliczania nieruchomości (RESPA) zakazuje sprzedawcom wymagania zakupu od ubezpieczyciela określonego tytułu. Wcześniejsze 

  Podczas gdy Twój pożyczkodawca, prawnik lub agent nieruchomości może polecić firmę ubezpieczeniową, zawsze dobrym pomysłem jest skorzystanie z porównywarki.

  Ryzyko braku ubezpieczenia tytułu

  Brak ubezpieczenia tytułu naraża strony transakcji na istotne ryzyko w przypadku wystąpienia wady tytułu prawnego. Weźmy pod uwagę nabywcę domu, który szuka domu swoich marzeń tylko po to, aby po zamknięciu znaleźć niezapłacony podatek od nieruchomości od poprzedniego właściciela. Bez ubezpieczenia tytułu ciężar finansowy tego roszczenia z tytułu zaległych podatków spoczywa wyłącznie na kupującym. Będą albo płacić zaległe podatki od nieruchomości, albo ryzykują utratę domu na rzecz podatnika. Wcześniejsze 

  Zgodnie z tym samym scenariuszem, w przypadku ubezpieczenia tytułu, ochrona ta chroni kupującego tak długo, jak długo posiada on lub ma udział w nieruchomości. Wcześniejsze 

  Podobnie ubezpieczenie tytułu pożyczkodawcy obejmuje banki i innych kredytodawców hipotecznych od niezarejestrowanych zastawów, niezarejestrowanych praw dostępu i innych wad. W przypadku zwłoki pożyczkobiorcy, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z tytułem własności, pożyczkodawca będzie objęty ochroną do wysokości hipoteki. Wcześniejsze 

  Inwestorzy w nieruchomości powinni upewnić się, że nieruchomość nie ma złego tytułu przed przystąpieniem do jakiegokolwiek zakupu. Na przykład domy objęte egzekucją mogą mieć wiele nierozwiązanych problemów. Kupujący mogą rozważyć zakup ubezpieczenia tytułu właściciela, aby uchronić się przed nieprzewidzianymi roszczeniami z tytułu własności.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy