Ryczałt czy miesięczna emerytura?

17 lutego 2021
Category: Będziesz Musiał

Co musisz wiedzieć o ofertach emerytur miesięcznych i ryczałtowych.

 • 14.01.2020
 • 1639Kluczowe wnioski

  Przyjmowanie ryczałtu lub płatności miesięcznych zależy od:

  • Twoje dochody z emerytury i niezbędne wydatki
  • Twoja oczekiwana długość życiaPlany transferu majątkuW obliczu rosnących kosztów emerytur i większej zmienności firmy coraz częściej oferują swoim obecnym i byłym pracownikom kluczowy wybór: weź jednorazową płatność teraz lub wstrzymaj się z planem emerytalnym.

   „Firmy oferują takie wykupy jako sposób na zmniejszenie wielkości przyszłych zobowiązań emerytalnych, co ostatecznie zmniejsza wpływ tego planu emerytalnego na finanse firmy – mówi John Beck, wiceprezes ds. Doradztwa w zakresie świadczeń w Fidelity Investments. „Z punktu widzenia pracownika decyzja sprowadza się do kompromisu między strumieniem dochodów a stosem pieniędzy, które są mu dziś dostępne.

   Wykup emerytury można zaoferować każdemu obecnemu lub byłemu pracownikowi firmy. Możesz mieć prawo do zasiłku od byłego pracodawcy lub Twoja obecna firma może oferować Ci jednorazowy wykup emerytalny na długo przed przejściem na emeryturę.

   W każdym razie, oto jak zazwyczaj działa oferta wypłaty ryczałtu emerytalnego: Twój pracodawca wysyła powiadomienie, że w określonym terminie uprawnieni pracownicy muszą zdecydować, czy w przyszłości wymienić miesięczną wypłatę świadczenia na jednorazową kwotę ryczałtową Zapłata. Jeśli zdecydujesz się na zryczałtowaną kwotę, Ty lub kwalifikujący się do opodatkowania plan, taki jak IRA, najprawdopodobniej otrzymasz czek lub przeniesienie IRA z funduszu emerytalnego firmy na tę kwotę oraz zobowiązanie emerytalne firmy (lub określone świadczenie) do Ciebie skończy się. Alternatywnie, jeśli zdecydujesz się zachować swoje comiesięczne świadczenia, nic się nie zmieni, poza tym, że opcja pobierania kwoty ryczałtowej może zostać usunięta po wygaśnięciu okresu obowiązywania oferty.

   Proces jest stosunkowo prosty, ale decyzja o wyborze opcji może być złożona. Oto kilka uwag dotyczących każdej opcji:

   Utrzymanie miesięcznej opłatyPlany emerytalne zazwyczaj przewidują wypłatę określonej kwoty co miesiąc od daty przejścia na emeryturę przez resztę życia („renta). Możesz również zdecydować się na otrzymywanie dożywotnich płatności, które będą wypłacane współmałżonkowi po Twojej śmierci. 1

   Te miesięczne płatności mają jednak wady:

   • Jeśli nie pracujesz już dla firmy składającej ofertę, kwota Twojego świadczenia zazwyczaj nie wzrośnie od chwili obecnej do daty przejścia na emeryturę. Ponadto, gdy zaczniesz otrzymywać wypłaty renty dożywotniej, kwota płatności zazwyczaj nie będzie objęta ochroną przed inflacją. W rezultacie Twoje miesięczne świadczenia prawdopodobnie z czasem stracą siłę nabywczą. Roczna stopa inflacji wynosząca 3%, średnia od 1926 r., Obniży wartość twojego świadczenia o połowę w ciągu 24 lat.
   • Przyjmowanie świadczenia emerytalnego jako dożywotniej renty oznacza, że ​​zdolność do pobierania płatności zależy częściowo od zdolności firmy do ich dokonywania. Jeśli Twoja firma zachowuje emeryturę i nie może jej dokonać, federalna agencja o nazwie Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC) wypłaci jej część do wysokości określonej przez prawo. Maksymalne świadczenie gwarantowane przez PBGC w 2020 r. Dla większości osób przechodzących na emeryturę w wieku 65 lat wynosi 5812,50 USD miesięcznie (renta na życie). płatności zostaną przekazane do firmy ubezpieczeniowej, to firma ubezpieczeniowa, a nie program emerytalny, odpowiada za Twoje gwarancje. 2Niektórzy pracodawcy rozważają również wykupienie rent dla tych, którzy nie wybierają oferty ryczałtowej. W takim przypadku Twoje świadczenia nie ulegną zmianie, poza tym, że na czekach otrzymywanych na emeryturze będzie widniała nazwa firmy ubezpieczeniowej, a gwarantowany dochód zapewni firma ubezpieczeniowa. 3 (Podobnie jak w przypadku oferowania kwot ryczałtowych, firmy, które przekazują renty do firmy ubezpieczeniowej, mogą usunąć zobowiązanie emerytalne ze swoich ksiąg).

    Pobranie ryczałtuRyczałt może wydawać się atrakcyjny. Zrzekasz się prawa do otrzymywania przyszłych miesięcznych wypłat świadczeń w zamian za wypłatę wypłaty teraz – zazwyczaj aktuarialna wartość bieżąca netto twojego świadczenia w wieku 65 lat, zdyskontowana do dnia dzisiejszego. Pobranie pieniędzy z góry zapewnia elastyczność. Możesz ją zainwestować samodzielnie, a jeśli w chwili śmierci pozostały Ci aktywa, możesz je pozostawić swoim spadkobiercom.

    Należy jednak pamiętać o następujących ostrzegawczych czynnikach:

    • Odpowiadasz za to, by fundusze wystarczały na całą emeryturę.
    • Twoje inwestycje mogą podlegać wahaniom rynkowym, co może zwiększyć lub zmniejszyć wartość Twoich aktywów i dochodu, jaki możesz z nich wygenerować.Kwota płatności ryczałtowej ma odwrotną zależność do stóp procentowych – generalnie wraz ze wzrostem stóp procentowych wartość ryczałtu spada.Jeśli nie przekażesz wpływów bezpośrednio do IRA lub planu kwalifikowanego przez pracodawcę, takiego jak 401 (k) lub 403 (b), dystrybucja zostanie opodatkowana jako zwykły dochód i może popchnąć cię do wyższego przedziału podatkowego. Jeśli skorzystasz z wypłaty przed ukończeniem 59 lat, możesz również być winien 10% karę podatkową za wcześniejszą wypłatę.Możesz przeznaczyć część lub całość kwoty ryczałtowej na zakup renty – zwykle renty natychmiastowej – która może zapewnić miesięczny strumień dochodów, a także ochronę przed inflacją lub inne opcjonalne funkcje wbudowane w koszt. Ale jako indywidualny nabywca możesz nie być w stanie wynegocjować tak dobrej umowy z ubezpieczycielem, jak świadczenie, które otrzymałeś, biorąc rentę z programu emerytalnego, więc renta może, ale nie musi, odpowiadać miesięcznej wypłacie emerytury, którą miałbyś otrzymane od pracodawcy. Musisz również ostrożnie wybrać dostawcę renty, zwracając szczególną uwagę na ratingi kredytowe firmy oraz upewnić się, że przeczytałeś i zrozumiałeś warunki renty.Dokonywanie wyboruTo, czy najlepiej jest przyjąć jednorazową kwotę, czy zatrzymać emeryturę, zależy od osobistych okoliczności. Będziesz musiał ocenić szereg czynników, w tym wymienione powyżej i następujące:

      Twoje dochody z emerytury i niezbędne wydatki. Gwarantowany dochód, taki jak ubezpieczenie społeczne, emerytura i stałe renty, oznacza po prostu coś, na co możesz liczyć każdego miesiąca lub roku i które nie zmienia się w zależności od zwrotu z rynku i inwestycji. Jeśli gwarantowany dochód z emerytury (w tym dochód z planu emerytalnego) i podstawowe wydatki (takie jak wyżywienie, mieszkanie i ubezpieczenie zdrowotne) są w przybliżeniu równoważne, najlepszym wyborem może być zachowanie miesięcznych płatności, ponieważ odgrywają one kluczową rolę w zaspokajaniu podstawowych potrzeb w zakresie dochodów emerytalnych. Jeśli gwarantowany dochód przekracza podstawowe wydatki, możesz rozważyć zryczałtowaną kwotę. Część tego możesz wykorzystać na pokrycie miesięcznych wydatków, a resztę zainwestować w rozwój.
     Te porównania mogą być stosunkowo łatwe, jeśli jesteś już na emeryturze, ale stworzenie dokładnego obrazu dochodów i wydatków emerytalnych może być trudne, jeśli nadal pracujesz. Wystrzegaj się pokusy wykorzystania kwoty ryczałtowej, aby spłacić zadłużenie karty kredytowej lub poradzić sobie z innymi bieżącymi wydatkami – i to nie tylko ze względu na wysoki podatek, z którym prawdopodobnie będziesz musiał się zmierzyć. „Wypłaty ryczałtowe pochodzą z puli pieniędzy przeznaczonej specjalnie na emeryturę – wyjaśnia Beck. „Dostęp do tych funduszy z innego powodu zagraża jakości twojej emerytury.

    • Długość życia. Zarówno miesięczna wypłata świadczenia, jak i kwota ryczałtu zostały obliczone przy użyciu obliczeń aktuarialnych, które uwzględniają aktualny wiek, tabele zgonów oraz stopy procentowe określone przez IRS. Ale te szacunki nie uwzględniają twojej osobistej historii zdrowia ani długowieczności twoich rodziców, dziadków lub rodzeństwa. Jeśli spodziewasz się ponadprzeciętnej długości życia, możesz chcieć przewidywalności regularnych płatności. Posiadanie strumienia płatności, który gwarantuje, że będzie trwał przez całe życie, może być pocieszające. Jeśli jednak spodziewasz się, że będziesz mieć krótszą niż przeciętną długość życia z powodów osobistych, takich jak historia choroby w rodzinie, ryczałt może być bardziej korzystny.
    • Plany transferu majątku. Po rozważeniu dochodów i wydatków emerytalnych oraz zaplanowaniu odpowiedniej poduszki na inflację, długowieczność i ryzyko inwestycyjne, należy wziąć pod uwagę plany transferu majątku. W przypadku planów emerytalnych często nie masz możliwości przeniesienia świadczenia na dzieci lub wnuki. Proszę skonsultować się z prawnikiem ds. Planowania nieruchomości.Idąc naprzódWykup emerytalny powinien być oceniany w kontekście twojego ogólnego obrazu emerytalnego. Jeśli pojawi się taka opcja, skonsultuj się z ekspertem, który udzieli Ci bezstronnych porad dotyczących Twoich wyborów. Na koniec pamiętaj, że coraz więcej korporacji rozważa wypełnienie zobowiązań emerytalnych, dlatego warto pozostać w kontakcie ze starymi pracodawcami. „Jeśli zostawiłeś emeryturę u byłego pracodawcy, gdzieś w nadchodzących latach, najprawdopodobniej zostanie Ci zaoferowana ryczałt – mówi Beck. „Informuj administratora swojego byłego pracodawcy o aktualnym adresie, ponieważ możesz przegapić tę okazję, jeśli pracodawca nie może Cię znaleźć.

     Następne kroki
    • Przede wszystkim upewnij się, że wiesz, czy masz jakiekolwiek świadczenia emerytalne u obecnego lub byłego pracodawcy, i na bieżąco aktualizuj swoje dane kontaktowe z tymi firmami. Nie możesz nawet rozważyć oferty, jeśli nie wiesz, że istnieje.
    • Uzyskaj kompleksowy wgląd w swój plan emerytalny w naszym Centrum planowania i poradnictwa i poznaj zmiany, które mogą pomóc Ci lepiej się przygotować.Jeśli zdecydujesz się na pobranie kwoty ryczałtowej zamiast miesięcznych wypłat emerytury, możesz rozważyć przeniesienie jej na IRA. Bezpośrednie przeniesienie z planu pracodawcy do dostawcy IRA (powiernik do powiernika) nie będzie podlegać natychmiastowemu opodatkowaniu i może być najlepszym sposobem na zachowanie statusu odroczonego podatku dla tych pieniędzy. Powinieneś skonsultować się z doradcą podatkowym.Jeśli otrzymasz ofertę płatności ryczałtowej, zapoznaj się z nią z zaufanym doradcą finansowym. Okoliczności każdego są inne. To, co jest dobre dla twojego przyjaciela, sąsiada, współpracownika lub krewnego, może nie być odpowiednie dla ciebie.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy