Różnica między dotacją a pożyczką

17 lutego 2021

Jeśli przygotowujesz się do podjęcia nauki w college’u, jedną z największych obaw, jakie prawdopodobnie masz, jest to, jak zapłacisz za studia. Niektórzy uczniowie mogą przez całe dzieciństwo oszczędzać pieniądze, pomagając w opłacaniu czesnego i opłat. Średni koszt w przypadku większości szkół wyższych i uniwersytetów wynosi około 20 000 USD rocznie i tylko kilka z nich jest w stanie opłacić rachunek bez pomocy. Generalnie większość studentów musi liczyć na jakąś pomoc finansową w postaci stypendiów, pożyczek lub grantów. Przeanalizujemy zarówno pożyczki, jak i dotacje oraz omówimy, w jaki sposób mogą pomóc Ci w opłaceniu edukacji.

Co to jest stypendium naukowe?

Stypendium studenckie różni się od pożyczki i stypendium. Dotacje są zwykle przyznawane osobom fizycznym w oparciu o potrzeby finansowe, a nie zasługi (tj. Twój GPA), tak jak stypendia. Stypendium można uznać za rodzaj prezentu finansowego, który ma pomóc w opłaceniu studiów. Dotacje, w przeciwieństwie do pożyczek, nie muszą być nikomu spłacane.

Istnieje kilka źródeł, z których mogą pochodzić dotacje. Niektóre dotacje pochodzą z funduszy federalnych, takich jak Pell Grant, a inne pochodzą z college’u lub uniwersytetu, do którego uczęszczasz, lub od organizacji publicznej lub prywatnej. Jeśli ubiegasz się o stypendium, możesz przeznaczyć te pieniądze na naukę, książki, czynsz i inne niezbędne wydatki na życie podczas studiów.

Co to jest pożyczka?

Oprócz stypendiów pożyczki są również pomocne w opłacaniu studiów. Pożyczki są zazwyczaj udzielane z funduszy federalnych. Student będzie ubiegał się o pożyczki studenckie za pomocą aplikacji FAFSA lub Free Application for Federal Student Aid. Po złożeniu wniosku wyślą Ci z powrotem informacje o tym, do jakiej pomocy federalnej jesteś uprawniony.

Dostępne są dwa główne typy federalnych pożyczek studenckich. Student może kwalifikować się do otrzymania zarówno bezpośrednich pożyczek subsydiowanych, jak i bezpośrednich pożyczek niesubsydiowanych. Możesz się zastanawiać; co to znaczy dotowany i niesubsydiowany? Pożyczka subsydiowana oznacza, że ​​Departament Edukacji płaci odsetki od pożyczek, gdy uczęszczasz do szkoły przynajmniej w niepełnym wymiarze godzin, właśnie skończyłeś szkołę nie wcześniej niż sześć miesięcy przed lub w okresie odroczenia (odroczenie spłaty pożyczki). Niespłacona pożyczka wymaga od ucznia zapłacenia odsetek, które będą naliczane nawet wtedy, gdy byłeś w szkole.

Jeśli masz zezwolenie na oba rodzaje pożyczek, możesz zdecydować, z których chcesz skorzystać, a których nie. Pożyczki z dopłatami są świetne, ponieważ masz okres, w którym nie musisz płacić odsetek. Oprócz pożyczek federalnych można również ubiegać się o pożyczki od prywatnego pożyczkodawcy. Mogą być pomocne, jednak często mają wyższe stopy procentowe niż te oferowane przez rząd federalny.

Która pomoc finansowa jest dla mnie odpowiednia?

Płacenie za studia nigdy nie jest łatwe. Omów opcje pomocy finansowej z pedagogiem szkolnym, rodzicami lub nauczycielem, któremu ufasz. Zawsze dobrze jest najpierw starać się o dotację, a nie o pożyczkę, ponieważ nie masz obowiązku ich spłaty. Jeśli to możliwe, wspaniale jest móc uniknąć przyjmowania pożyczek na opłacenie czesnego, ponieważ w końcu będziesz musiał je spłacić. Niezależnie jednak od tego, jaką decyzję podejmiesz, dobrze inwestujesz w naukę w college’u, aby kontynuować naukę i pomóc w znalezieniu pracy, do której dążysz.

Najlepsze uczelnie sztuk wyzwolonychPromujemy wartość dyplomu sztuk wyzwolonych wśród uczniów, rodziców i pedagogów szkół średnich oraz dajemy szkołom artystycznym możliwość podkreślenia ich wyjątkowych cech.

Naszym celem jest ułatwienie studentom odkrywania najlepszych uczelni artystycznych.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy