Prognoza stóp procentowych kredytów hipotecznych

17 lutego 2021
Category: Naszych Partnerów

Wiele lub wszystkie przedstawione tutaj produkty pochodzą od naszych partnerów, którzy nam wynagradzają. Może to mieć wpływ na to, o jakich produktach piszemy oraz gdzie i jak produkt pojawia się na stronie. Nie ma to jednak wpływu na nasze oceny. Nasze opinie są naszymi własnymi.

Oprocentowanie kredytów hipotecznych dzisiaj: poniedziałek, 28 września 2020 r

W poniedziałek 28 września 2020 r. Średnia stopa oprocentowania 30-letniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu spadła o 3 punkty bazowe do 2,941%, średnia stopa oprocentowania 15-letniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu spadła o 3 punkty bazowe do 2,528%, a średnia stopa oprocentowania 5/1 ARM wzrosła o jeden punkt bazowy do 2,915%, zgodnie z badaniem NerdWallet dotyczącym oprocentowania kredytów hipotecznych publikowanym codziennie przez krajowych pożyczkodawców. Punkt bazowy to jedna setna jednego procenta. Stawki wyrażone są jako roczna stopa procentowa lub APR. 30-letni kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu jest o cztery punkty bazowe niższy niż tydzień temu io 114 punktów bazowych niższy niż rok temu.

Pandemia ma wpływ finansowy? Kliknij lub dotknij

Strona z zasobami na temat koronawirusa NerdWallet śledzi najnowsze osiągnięcia, w tym informacje o ulgach w pożyczkach i spłatach, sposobach radzenia sobie i najlepszym zarządzaniu finansami osobistymi.

Jeśli nie możesz spłacić pełnej spłaty kredytu hipotecznego lub obawiasz się, że nie będziesz w stanie spłacić kredytu w najbliższym czasie, natychmiast skontaktuj się z obsługą kredytu hipotecznego. Zgodnie z ustawą CARES, możesz kwalifikować się do odroczenia spłaty kredytu hipotecznego, tymczasowej ulgi, w ramach której pożyczkodawca zezwala na dokonywanie niższych miesięcznych rat lub brak płatności w ogóle przez określony czas. Artykuł NerdWallet o zwłoce w spłacie kredytów hipotecznych wyjaśnia podstawy.

Zwłoka może uniemożliwić Ci uzyskanie kolejnego kredytu hipotecznego na co najmniej trzy miesiące. Kredytodawcy raczej nie zaakceptują kredytu hipotecznego, dopóki nie dokonasz trzech terminowych płatności po udzieleniu zwłoki. W tym okresie prawdopodobnie nie będziesz w stanie uzyskać kredytu hipotecznego na zakup domu lub refinansowanie.

Zobacz, jakie rodzaje programów ulg hipotecznych są dostępne dla właścicieli domów, którzy martwią się o spłatę domu w związku z wybuchem koronawirusa.

Aby uzyskać pomoc, musisz skontaktować się z obsługą hipoteczną, która pobiera płatności. Zobacz alfabetyczną listę osób obsługujących kredyty hipoteczne z danymi kontaktowymi.

Oprocentowanie kredytów hipotecznych w tym tygodniu

Stawki kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu nieznacznie wzrosły w ciągu tygodnia, podczas gdy średnie regulowane oprocentowanie kredytów hipotecznych spadło.

30-letni kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu wynosił średnio 2,98% RRSO, czyli o jeden punkt bazowy więcej niż średnia z poprzedniego tygodnia.

Średni 15-letni kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu wynosił 2,56% RRSO, czyli o trzy punkty bazowe więcej niż średnia z poprzedniego tygodnia.

Kredyt hipoteczny o zmiennej stopie procentowej 5/1 wynosił średnio 2,95% RRSO, czyli o jeden punkt bazowy mniej niż średnia z poprzedniego tygodnia.

Pomimo wzrostu jest to trzeci tydzień z rzędu, kiedy średnia stopa procentowa 30-letnich kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu pozostała poniżej 3%.

Dwa raporty opublikowane w tym tygodniu pokazały mocną sprzedaż domów w USA w sierpniu.

Sprzedaż istniejących domów wzrosła do sezonowo dostosowanej rocznej stopy 6 milionów, najwyższego poziomu od grudnia 2006, według National Association of Realtors. Sprzedaż w sierpniu wzrosła o 2,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca io 10,5% w stosunku do sierpnia 2019 r.

Wysoki popyt i ograniczona podaż mieszkań nadal powodowały wzrost cen. Według NAR mediana ceny istniejącego domu wyniosła 310,600 USD, czyli o 11,4% więcej niż w sierpniu 2019 r. Całkowita liczba mieszkań na sprzedaż spadła o 18,6% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a 69% sprzedanych mieszkań było na rynku krócej niż miesiąc.

Nabywcy domów po raz pierwszy stanowili 33% sprzedaży w sierpniu, nieznacznie spadając z 34% w lipcu i 31% od sierpnia 2019 r., Jak podało stowarzyszenie.

W międzyczasie sprzedaż i ceny nowych domów jednorodzinnych również wzrosły, według szacunków US Census Bureau oraz Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Sprzedaż nowych domów osiągnęła sezonowo skorygowaną roczną stopę ponad 1 miliona, o prawie 5% więcej niż w lipcu i 43% w stosunku do sierpnia 2019 r. Sezonowo skorygowane szacunki dotyczące 282 000 nowych domów były do ​​sprzedaży pod koniec miesiąca, 3,3- miesięczna podaż w obecnym tempie. Średnia cena sprzedaży nowych domów w sierpniu wyniosła 312 800 USD.

Prognoza oprocentowania kredytów hipotecznych na wrzesień

Oprocentowanie najpopularniejszego kredytu hipotecznego spada do rekordowo niskiego poziomu od trzech miesięcy z rzędu. Ta passa może się skończyć we wrześniu.

W sierpniu 30-letni kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu wynosił średnio 3,08%, w porównaniu ze średnią 3,18% w lipcu i 3,33% w czerwcu. Stałe oprocentowanie kredytów hipotecznych spadło o ponad trzy czwarte punktu procentowego w ciągu roku, motywując wielu właścicieli domów do refinansowania.

Możliwe, że oprocentowanie kredytów hipotecznych będzie nadal spadać we wrześniu, ale kilka sił może połączyć się, aby powstrzymać zwolnienie tempa i spowodować ich wzrost:

Skwierczące tempo sprzedaży domów.

Przyjazna fala Rezerwy Federalnej w kierunku wyższej inflacji.

Ryzyko, na jakie narażeni są pożyczkodawcy z powodu recesji.

Przyjrzyjmy się skutkom, jakie te trzy czynniki mogą mieć na oprocentowanie kredytów hipotecznych.

Sprzedaż domów powraca

Gospodarka COVID-19 wpłynęła na Amerykanów nierówno. Miliony pracowników straciło pracę czasowo lub na stałe, a lipcowa stopa bezrobocia wyniosła 10,2%. Jednak recesji towarzyszyły niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych. Rekordowo niskie stawki sprawiają, że domy są bardziej przystępne cenowo dla osób, które mogą kwalifikować się do kredytu hipotecznego: dla tych, którzy nie stracili dochodów i byli w stanie płacić rachunki w terminie.

Ci ludzie robią zakupy w domu. Zamówienia typu „stay-at-home doprowadziły do ​​spadku sprzedaży domów wiosną, a następnie odreagowania latem. W lipcu sprzedano 78 000 nowych domów, co jest największym miesiącem od maja 2007 r .; a 597000 istniejących domów zostało odsprzedanych, co jest najwyższym wynikiem od czerwca 2017 r.

Wszystkie te kupowanie domów wyczerpały zasoby domów na sprzedaż. Według US Census Bureau pod koniec lipca na sprzedaż było 299 000 nowych domów, w porównaniu z 325 000 rok wcześniej. Według Krajowego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami pod koniec lipca do odsprzedaży trafiło 1,5 miliona istniejących domów, w porównaniu z 1,9 miliona rok wcześniej.

Jak to może podnieść stawki: Prawo podaży i popytu ma zastosowanie do oprocentowania kredytów hipotecznych tak samo, jak ma zastosowanie do cen domów. Przy tak wielu ludziach ubiegających się o kredyty hipoteczne na zakup domów lub refinansowanie obecnych kredytów mieszkaniowych, pożyczkodawcy mogą utrzymać stopy procentowe na mniej więcej takim samym poziomie, a nawet je nieco podnieść.

Rezerwa Federalna zmienia kurs inflacji

Rezerwa Federalna od dawna dąży do utrzymania stopy inflacji na poziomie około 2% w dłuższej perspektywie. Uważa się to za stopę inflacji Złotowłosej, promującą „właściwą równowagę między siłą nabywczą a zatrudnieniem. Jednak ulubiony wskaźnik inflacji Fed osiągnął 2% tylko w 13 z ostatnich 120 miesięcy.

Kiedy inflacja osiąga średnio mniej niż 2%, gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa oczekują, że pozostanie na tak niskim poziomie, powiedział przewodniczący Fed Jerome Powell w przemówieniu 27 sierpnia. przez pewien czas „odpowiednia polityka pieniężna będzie prawdopodobnie dążyła do osiągnięcia przez jakiś czas inflacji umiarkowanie powyżej 2%.

Powell sygnalizował, że bank centralny będzie czekał, jeśli inflacja w końcu wzrośnie nieco powyżej 2% i pozostanie tam przez kilka miesięcy. Oznacza to, że Fed nie będzie pochopnie podnosił stóp procentowych, gdy inflacja pewnego dnia będzie nieco wyższa.

Jak to może podnieść stopy procentowe: oprocentowanie kredytów hipotecznych odpowiada długoterminowym oczekiwaniom inflacyjnym. Zatem perspektywa uwzględnienia przez Fed nieco wyższej inflacji w przyszłości może spowodować niewielki wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych. Rentowności obligacji długoterminowych wzrosły po ogłoszeniu przez Fed, a oprocentowanie kredytów hipotecznych zmienia się w tym samym kierunku, co rentowności obligacji długoterminowych.

Planowane są nowe opłaty, aby zrównoważyć koszty COVID-19

Zwolnienia i urlopy związane z koronawirusem miały wpływ na biznes hipoteczny. Miliony właścicieli domów szukało tymczasowej ulgi w spłacie pełnej kwoty kredytu hipotecznego. Jednak spłaty kredytów hipotecznych są kosztowne dla Fannie Mae i Freddie Mac, firm sponsorowanych przez rząd, które kupują i zabezpieczają około połowy kredytów hipotecznych. Firmy gwarantują spłatę kapitału i odsetek od papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką, więc ostatecznie są na haku, jeśli te spłaty zamieniają się w przejęcia.

Aby zrównoważyć te straty, Federalna Agencja Finansowania Mieszkalnictwa, która nadzoruje Fannie i Freddie, nakazała im rozpoczęcie pobierania „niekorzystnej rynkowej opłaty za refinansowanie większości kredytów hipotecznych. Opłata, która wchodzi w życie 1 grudnia 2020 r., Wynosi 0,5% kwoty kredytu lub 1500 USD w przypadku kredytu hipotecznego w wysokości 300 000 USD.

Jak to może podnieść stopy procentowe: zamiast oczekiwać, że pożyczkobiorcy zapłacą opłatę z góry jako koszt zamknięcia, niektórzy pożyczkodawcy podniosą zamiast tego oprocentowanie kredytów hipotecznych o 0,125% lub mniej.

Te czynniki się sumują

Samodzielnie żaden z powyższych trzech czynników – energiczna sprzedaż domów, bardziej przyjazne nastawienie Fed do inflacji i nowa opłata za refinansowanie – nie wpłynie na ogólne oprocentowanie kredytów hipotecznych. Ale w połączeniu mogły delikatnie pchnąć w górę.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy