Brexit - analiza na temat konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

Brexit może pociągać koszty gospodarkę nawet 8 proc. wzrostu PKB

Tajne rządowe analizy skutków Brexitu na gospodarkę są opublikowane po internecie - opublikował hałasuje serwis Buzzfeed. Dokumenty sugerują, że każdy z 3 rozważanych scenariuszy relacji Obszernej Brytanii i Unii Europejskiej przyniesie ich pogorszenie.

Objęty klauzulą poufności dokument został przygotowany na wstępie owego miesiąca w ramach trwających w rządzie dyskusji odnoszących się preferowanego kształtu przyszłych połączeniu z Unią Europejską. Przy ostatnich dniach był przedstawiany ministrom zasiadającym w rządzie Theresy May. Dziennik "The Times" opisywał, że dostęp do raportu jest bardzo ograniczony ze względu w obawę przecieku; m. in. ministrowie nie mogą zatrzymać jego kopii po przeczytaniu, ani nawet konsultować precyzyjnie jego treści z doradcami.

Pomimo tego BuzzFeed dotarł do fizycznej kopii dokumentu i opisał główne ustalenia analityków pracujących morzem oceną skutków Brexitu dla Wielkiej Brytanii.

Mniej o 5 proc. przyrostu PKB w ciągu piętnasty lat

Jak oszacowano, zastąpienie dotychczasowych zasad związanych z całkowitym uczestnictwem we Wspólnocie za pośrednictwem nową rozległą umowę handlową z UE może kosztować brytyjską gospodarkę nawet pięć proc. wzrostu PKB w ciągu następnych 15 latek.

W przypadku niedostatku porozumienia z Komisją Europejską i najtwardszego z potencjalnych scenariuszy wyjścia z UE i przejścia na domyślne zasady ustalone przez Światową Organizację Handlu (WTO), straty mogą sięgnąć nawet jedenastu proc. wzrostu PKB.

Zgodnie z analizą poniekąd najłagodniejszy sposób opuszczenia Społeczności przy jednoczesnym pozostaniu w Europejskim Obszarze Gospodarczym i zachowaniu pełnego dostępu do wspólnego rynku UE odbije się negatywnie na wzroście gospodarczym, osłabiając go o ok. 2 proc.

W dokumencie zastrzeżono dodatkowo, że modele nie mieszczą krótkoterminowych efektów na brytyjską gospodarkę wynikających m. in. z konieczności dostosowania się do nowych przepisów celnych.

W analizie założono jednak, że Wielka Brytania będzie w stanie spowodować do podpisania nowych ugód o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi, a też Chinami, Indiami, Australią jak i również krajami Zatoki Perskiej, jakie możliwości częściowo zmniejsza negatywne następstwa Brexitu. Jakkolwiek we wszystkich trzech scenariuszach brytyjska gospodarka będzie rosła wolniej niż gdyby wycofano się spośród planów opuszczenia UE.

Jednocześnie autorzy dokumentu ostrzegli, że status Londynu w charakterze globalnego centrum finansowego ma możliwość ulec znaczącemu osłabieniu przy przypadku braku zagwarantowania całkowitego dostępu do rynku europejskich usług finansowych.

Jak dodali, w wyniku Brexitu szczególnie ucierpi branża detaliczna, producenci samochodów, fabryki żywności i napojów, firmy tekstylne, zakłady chemiczne i branża przemysłowa. Na największe szkody powinna przygotować się północno-wschodnia część Anglii, region West Midlands (m. in. Birmingham) oraz Irlandia Północna, która dodatkowo może zostać dotknięta nowymi przepisami dotyczącymi granicy z Irlandią.

W reakcji na publikację dokumentu posłowie zgłosili w Izbie Gmin pilne zapytania do ministerstwa ds. wyjścia z Unii Europejskiej, na które jeszcze we wtorek na południu będzie odpowiadał wiceminister Steve Baker.

W poniedziałek w Brukseli unijni ministrowie 27 państw pozostających we Wspólnocie zdecydowali, iż okres przejściowy dla Wielkiej Brytanii po jej oficjalnym wyjściu z Unii Europejskiej w marcu 2019 roku kalendarzowego powinien potrwać do samego końca r. 2020.

Brexit a mianowicie stolica finansów przeniesie się z Londynu na kontynent

Według przyjętych jednomyślnie wytycznych dla zespołu unijnego negocjatora Michela Barniera "ustalenia dotyczące czasu przejściowego muszą być dokładnie zdefiniowane i określone w czasie". W związku spośród tym strona unijna ofiaruje zamknięcie okresu przejściowego 31 grudnia 2020 r.

W tym czasie w Zjednoczonym Królestwie będą obowiązywać wszystkie prawa wspólnotowe, naprawdę jakby kraj ten ciągle pozostawał członkiem UE a mianowicie proponują kraje "27". Wszelkie przyjęte przez instytucje UE zmiany w przepisach będą również obowiązujące dla Wielkiej Brytanii do końca czasu przejściowego.

Rzecznik brytyjskiej premier Theresy May mówił, że Wielka Brytania przyjęła decyzję UE "z zadowoleniem" i wskazał na dużą zbieżność stanowisk obu stron, ale, jak dodał, "istnieje pewien dystans" w większą ilość niż jednej kwestii dotyczącej szczegółowych zapisów.

Wielka Brytania rozpoczęła proces rozwiązania z Unii Europejskiej 29 marca ub. r. jak i również opuści Wspólnotę 29 marca 2019 roku.