Kiedy mam refi?

17 lutego 2021
Category: Kredyt Hipoteczny

Dante Lauria Data publikacji

Nasi klienci często pytają nas, czy istnieje „praktyczna zasada dotycząca refinansowania mojego kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny składa się z dwóch głównych elementów: stopy procentowej (kosztu pieniądza) i warunków (amortyzacja, czyli długość spłaty).

Z decyzją o refinansowaniu związane są koszty kredytu (wcześniej określane jako koszty zamknięcia)

Większość naszych klientów zapomina, że ​​możesz zaakceptować dowolną krótszą amortyzację w dowolnym momencie, bez pozwolenia, kosztów lub czasu. Na przykład 30-letni kredyt hipoteczny, który właśnie został zamknięty, można przekształcić (przyspieszyć) na 24-letni kredyt hipoteczny, aby dopasować się do twoich priorytetów finansowych. Ponowna amortyzacja jest bezpłatna i łatwa.

Kilka razy w miesiącu rozmawiamy z potencjalnymi klientami o rezygnacji z refinansowania 15-letniego kredytu hipotecznego, wyjaśniając, że mogą to zrobić ZA DARMO i zaoszczędzić czas potrzebny na refinansowanie. Ponowna amortyzacja nie odblokuje jednak niższej stawki – ale z drugiej strony niższa stawka nie zawsze jest dostępna.

Praktyczna zasada refinansowania zależy od:
 • Wielkość kredytu hipotecznego („Saldo pożyczki)
 • Różnica między bieżącą a proponowaną stawką („Delta)Rzeczywiste koszty kredytu (bez depozytu lub „innych kosztów)Delta pomnożona przez saldo pożyczki = surowe oszczędności odsetkowe w pierwszym roku. Lubię podzielić surowe oszczędności na koszty kredytu, aby wypluć przybliżoną liczbę lat potrzebnych do osiągnięcia „progu rentowności.

  Pamiętaj, że „Wyjście na rentowność nie jest Twoim celem. Musisz dokonać zwrotu lub zysku. Zysk występuje według miesięcznej stopy oszczędności PO osiągnięciu progu rentowności.

  Czasami kredyt hipoteczny znajduje się w punkcie, w którym nie ma zwrotu, a nawet jeśli stopa zwrotu wynosi 5%, nie ma wystarczająco dużo czasu na odzyskanie kosztów kredytu. Widzieliśmy to częściej, niż można się było spodziewać.

  Łatwe porównanie liczby jabłek do jabłek polega na obliczeniu nowej proponowanej płatności przy użyciu amortyzacji odpowiadającej (do miesiąca) liczbie pozostałych miesięcy spłaty aktualnego kredytu hipotecznego. Ta różnica płatności odzwierciedla Twoje miesięczne oszczędności. Twoje miesięczne oszczędności pomnożone przez pozostałe miesiące stanowią CAŁKOWITE OSZCZĘDNOŚCI.

  Jeśli przedłużysz pozostałą 28-letnią hipotekę do 30 lat, płatność Delta oznacza (A) oszczędności wynikające z obniżenia stopy procentowej i (B) poprawę przepływów pieniężnych w wyniku przedłużenia kredytu hipotecznego o dodatkowe 24 miesiące… Możemy Naprawdę nie nazywamy tego „oszczędnościami, prawda? Nazywam to „Rozciągnięciem.

  Niektóre z opcji refinansowania obejmują faktyczny 28-letni kredyt hipoteczny lub samodyscyplinę w zastosowaniu 28-letniej spłaty kredytu hipotecznego do nowego kredytu hipotecznego. Zwykle można to skonfigurować tak, aby odbywało się to automatycznie.

  Podoba nam się ten drugi wybór. Daje to przyszłą opcję „złagodzenia spłaty z powrotem do 30-letniej płatności bez konieczności refinansowania do 30-letniego kredytu hipotecznego, jeśli napotkasz załamanie przepływów pieniężnych. Pamiętaj, że refinansowanie jest kosztowne i zajmuje Twój czas. Istnieje również niepewność co do tego, jakie będą stopy procentowe w przyszłości, jeśli kiedykolwiek napotkasz kryzys finansowy.

  Tak więc praktyczna zasada refinansowania mojego kredytu hipotecznego wygląda następująco:Zakładając koszt pożyczki w wysokości 3 tys. USD i (rzeczywistą) miesięczną oszczędność w wysokości 50 USD (bez przedłużenia okresu), uzyskasz 60-miesięczny próg rentowności. Nie licząc wartości pieniądza w czasie, inwestycja nie zwróci wartościowego zysku do około dekady.

  Chociaż te liczby mogą podekscytować niektórych ludzi, każdy, kto sprzedaje swój dom LUB refinansuje przed upływem dekady, skrócił się.

  Jednak oszczędność 250 USD miesięcznie skraca okres progu rentowności do 1 roku i dodatkowy rok na uzyskanie zysku.

  Rutynowo korzystamy z aplikacji bez kosztów pożyczki, wcześniej znanych jako brak kosztów zamknięcia. Ten typ aplikacji wiąże się z niewielką premią za stopę procentową, zmniejsza różnicę stóp procentowych, ale eliminuje również oś czasu progu rentowności.

  Chętnie porozmawiamy o tym z Tobą, nawet bez cienia obowiązku skorzystania z naszych usług.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy