Jakie jest najlepsze miejsce do inwestowania, zanim dolar spadnie? Podpowiedź: to nie jest złoto.

17 lutego 2021
Category: Musisz Wiedzieć

Wielu obserwatorów wydaje się, że dolar jest zawieszony w powietrzu po zjechaniu z klifu.

Co powinni zrobić inwestorzy, jeśli dolar amerykański wkrótce spadnie na rynku walutowym?

To nie jest tylko puste pytanie. Wielu obserwatorów wydaje się, że dolar jest zawieszony w powietrzu po zjechaniu z klifu. W ciągu ostatnich trzech miesięcy, podczas gdy Rezerwa Federalna była agresywnie zaangażowana w funkcjonalny ekwiwalent drukowania pieniędzy – jej bilans wzrósł o 3 biliony dolarów (patrz wykres poniżej) – indeks dolara amerykańskiego wzrósł o 2%.

Coś musi dać, argumentują.

Zaskakująca siła dolara w ciągu ostatnich trzech miesięcy jest uzupełnieniem szeregu długoterminowych trendów, które również powinny doprowadzić do osłabienia dolara, takich jak coraz ostrzejszy atak na status dolara jako światowej waluty rezerwowej. Z tych i wielu innych powodów Stephen Roach, były prezes Morgan Stanley, a obecnie starszy wykładowca Uniwersytetu Yale, prognozuje obecnie, że dolar spadnie o 35% w stosunku do walut swoich głównych partnerów handlowych i że ten spadek może nastąpić „wkrótce I„ z prędkością warp .

Czytaj więcej:

Nie jest sam.

Te niedźwiedzie prognozy skłoniły mnie do przecięcia historycznego rekordu, aby zobaczyć, które aktywa prawdopodobnie osiągnęłyby najlepsze wyniki w przypadku spadku wartości dolara. Możesz pomyśleć, że złoto jest najbardziej oczywistym kandydatem, ale dane cię nie potwierdzają. Dla inwestora z siedzibą w USA zagraniczne akcje lepiej zabezpieczały dolara amerykańskiego w ciągu ostatnich 50 lat.

Doszedłem do tego wniosku, mierząc korelację między końcowymi 12-miesięcznymi zmianami indeksu dolara amerykańskiego a różnymi klasami aktywów, takimi jak krajowe i zagraniczne akcje oraz złoto. Poniższa tabela przedstawia statystykę znaną jako „r-kwadrat, która wyniosłaby 100%, gdyby indeks dolarowy całkowicie wyjaśniał zmiany zwrotu z klasy aktywów – i 0%, gdyby nie wyjaśniał żadnego.

Winić za to dolara

Na ile indeks dolara amerykańskiego przewiduje końcowe 12-miesięczne zmiany…

Naturalnie ma sens, by międzynarodowe akcje radziły sobie dobrze, gdy dolar spadał. Zysk akcji zagranicznej oznacza więcej dla inwestora z siedzibą w USA, gdy dolar jest słaby, niż gdy jest silny.

Zwróć jednak uwagę, że imponująca korelacja, którą znalazłem, dotyczy jednoczesnych zmian indeksu dolara amerykańskiego i wyników indeksu MSCI EAFE, który mierzy zachowanie rynków akcji krajów rozwiniętych poza USA i Kanadą.

Sam indeks dolara nie ma jednak statystycznie istotnej zdolności jako wskaźnika wiodącego. Oznacza to, że aby móc wykorzystać tę bardzo współczesną korelację, musisz wiedzieć z wyprzedzeniem, że dolar wkrótce spadnie. Inaczej mówiąc, jest już za późno na kupowanie zagranicznych akcji, jeśli zaczeka się, aż dolar spadnie.

Warto to podkreślić, ponieważ nie jest to pierwszy raz w ostatnich latach, kiedy guru rynku z pewnością przewidują spadek kursu dolara. Oczywiście, przynajmniej do tej pory tak się nie stało. Indeks dolara amerykańskiego jest dziś o 33% wyższy niż najniższy w 2011 roku.

Ale jeśli zgodzisz się z Roachem i innymi osobami, że dolar wkrótce spadnie, nadszedł czas, aby zwiększyć swoją ekspozycję na międzynarodowe akcje. Jednym z najtańszych sposobów uzyskania takiej ekspozycji jest fundusz Vanguard FTSE All-World, który był notowany na giełdzie papierów wartościowych (ticker: VEU), którego wskaźnik wydatków wynosi 0,08% (równowartość 8 USD za zainwestowane 10000 USD). Ten fundusz ETF jest również tym funduszem z największą liczbą zarządzanych aktywów w kategorii międzynarodowych akcji.

Za chwilę przejdę do złota, ale omawiając akcje chciałbym wspomnieć o korelacji między indeksem dolara a indeksem S&P 500. R-kwadrat dla tej korelacji jest dość niski, jak pokazano w załączonej tabeli. Zwracam jednak uwagę, że korelacja ta jest wyższa w drugiej połowie próby niż w pierwszej. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę rosnący odsetek sprzedaży spółek z indeksu S&P 500, który pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych

Nie należy jednak robić zbyt wiele z tego ostatniego trendu. Chociaż firmy z indeksu S&P 500 czerpią coraz większą część swojej sprzedaży spoza Stanów Zjednoczonych, coraz większa część ich wydatków przypada również poza USA. W przypadku braku jakichkolwiek działań zabezpieczających walutę wszelkie zmiany kursu wymiany dolara zaszkodzą jednej stronie ksiąg rachunkowych tych firm, pomagając drugiej – iw dużej mierze znoszą się nawzajem.

Na koniec zwracam się do złota, które w powszechnej wyobraźni jest preferowanym aktywem zabezpieczającym spadek wartości dolara. Jak wspomniano powyżej, jednak jako zabezpieczenie był gorszy od międzynarodowych akcji.

Dlaczego tak może być? Aby uzyskać odpowiedź, zwracam się do badania opublikowanego przez National Bureau of Economic Research zatytułowanego „The Golden Dilemma autorstwa Campbella Harveya, profesora finansów na Uniwersytecie Duke oraz Claude’a Erba, byłego menedżera portfela towarów w TCW Group. Twierdzą, że istnieje fundamentalny błąd w argumentacji, że złoto wzrośnie, aby zrównoważyć spadek wartości czyjejś waluty.

„Jeśli cena złota w kraju jest napędzana przez jego własną stopę inflacji i jeśli kurs wymiany między dwoma krajami jest napędzany różnicą w ich stopach inflacji, piszą, „to złoto będzie tylko niezawodnie zabezpieczać zagraniczne kurs wymiany, jeśli w jednym z dwóch krajów stopa inflacji jest zawsze równa zero.

Tak się oczywiście nie dzieje.

Widzimy to również empirycznie. Gdyby złoto było w rzeczywistości dobrym zabezpieczeniem przed wahaniami kursów walut, wówczas zmienność złota wyrażona w dolarach byłaby wyższa niż gdyby była denominowana w koszyku walut. Ale kiedy mierzyłem te zmienności od 1973 roku, kiedy złoto zaczęło swobodnie handlować, były one dość podobne.

Oczywiście wybór między różnymi możliwymi zabezpieczeniami przed spadającym dolarem nie jest propozycją „albo / albo. Wręcz przeciwnie, jeśli dolar ma się załamać, dobrym pomysłem byłoby zdywersyfikowanie wielu klas aktywów. Jak Erb przekazał mi to w e-mailu: „Jeśli dolar się załamie, inwestor może dążyć do dywersyfikacji wielu aktywów tylko dlatego, że kiedy i jeśli dym zniknie, niektóre aktywa będą miały jakąś wartość.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy