Jaki jest limit rozmiaru bloku Bitcoin?

17 lutego 2021
Category: Zamiast Tego

Limit rozmiaru bloku Bitcoin to parametr w protokole Bitcoin, który ogranicza rozmiar bloków Bitcoin, a tym samym liczbę transakcji, które można potwierdzić w sieci co około 10 minut. Chociaż Bitcoin został uruchomiony bez tego parametru, Satoshi Nakamoto dodał limit wielkości bloku do 1 megabajta, kiedy był jeszcze głównym twórcą projektu. Przełożyło się to na około trzy do siedmiu transakcji na sekundę, w zależności od wielkości transakcji.

W 2017 roku limit rozmiaru bloku Bitcoina został zastąpiony limitem wagi bloku wynoszącym 4 miliony „jednostek wagi. Zmieniło to sposób „liczenia danych w blokach: niektóre dane ważą więcej niż inne. Co być może ważniejsze, oznaczało to również efektywny wzrost limitu rozmiaru bloku: bloki Bitcoin mają teraz teoretyczny maksymalny rozmiar 4 megabajtów i bardziej realistyczny maksymalny rozmiar 2 megabajtów. Dokładny rozmiar zależy od typów zawartych transakcji.

Dlaczego limit rozmiaru bloku jest kontrowersyjny?

Limit wielkości bloku jest kontrowersyjny, ponieważ nie ma zgody co do tego, czy taki limit „powinien być częścią protokołu Bitcoin, a jeśli powinien, jak duży powinien być.

Satoshi Nakamoto nigdy publicznie nie wyjaśnił, dlaczego dodał ograniczenie rozmiaru bloku do protokołu Bitcoin. Spekulowano, że zamierzał to być środkiem antyspamowym, aby uniemożliwić atakującemu przeciążenie sieci Bitcoin sztucznie dużymi blokami Bitcoin pełnymi fałszywych transakcji. Niektórzy spekulowali również, że chciał, aby był to środek tymczasowy, ale nie jest jasne, na ile tymczasowy lub na jakich warunkach przewidział zwiększenie lub zniesienie limitu wielkości bloku. Sam kod, który wymusza ograniczenie rozmiaru bloku, z pewnością nie był tymczasowy.

Kilka lat po tym, jak Satoshi Nakamoto opuścił projekt, programiści i użytkownicy zaczęli nie zgadzać się co do czasowości i konieczności ograniczenia rozmiaru bloku. Ponieważ baza użytkowników Bitcoin rosła, niektórzy uważali, że nadszedł czas, aby całkowicie zwiększyć lub znieść limit rozmiaru bloku, szczególnie zanim bloki Bitcoin zaczną wypełniać się transakcjami. Inni doszli do wniosku, że limit rozmiaru bloku stanowi istotny parametr bezpieczeństwa protokołu i uważali, że nie należy go znosić – a przynajmniej powinien być zniesiony bardziej konserwatywnie. Jeszcze inni uważają, że 1 megabajt wprowadzony przez Satoshi Nakamoto był w rzeczywistości zbyt duży i opowiadali się za zmniejszeniem limitu wielkości bloku.

Dodając więcej komplikacji, ponieważ Bitcoin jest zdecentralizowany, żadna konkretna grupa ani osoba nie jest odpowiedzialna za decyzje, takie jak zwiększanie lub zmniejszanie rozmiaru bloku. Spory co do tego, jak takie decyzje powinny być podejmowane, przez kogo lub czy w ogóle powinny być podejmowane, wywołały prawdopodobnie co najmniej tyle samo kontrowersji, co sam rozmiar bloku – ale ten aspekt debaty wykracza poza zakres tego artykułu .

Dlaczego bloki Bitcoin nie powinny być zbyt małe?

Uwaga: Prawie wszystko, co dotyczy limitu rozmiaru bloku Bitcoina i ryzyka, że ​​jest on zbyt duży lub zbyt mały, jest kwestionowane, ale są to niektóre z bardziej ogólnych argumentów.

Jeśli bloki Bitcoin są zbyt małe, niewiele transakcji może zostać przetworzonych przez sieć Bitcoin. Ogólnie rzecz biorąc, zwolennicy zwiększenia limitu wielkości bloku („duże blokady) twierdzą, że może to mieć dwie negatywne konsekwencje.

Niewystarczająco miejsca?Po pierwsze, mniejsze bloki bitcoinów oznaczałyby, że nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby uwzględnić wszystkie transakcje w tych blokach, a opłata transakcyjna „wojna licytacyjna w celu potwierdzenia transakcji wyceniłaby większość ludzi w ogóle z używania bitcoinów. Zamiast tego może prowadzić do przyszłości, w której tylko instytucje przypominające banki będą dokonywać transakcji między sobą, podczas gdy zwykli użytkownicy będą posiadać rachunki w tych instytucjach. To z kolei otworzyłoby drzwi do bankowości opartej na rezerwie cząstkowej, cenzury transakcji i innych problemów związanych z tradycyjnym finansowaniem, od których wielu bitcoinerów miało nadzieję uciec.

Odstraszający od adopcjiPo drugie – i to jest prawdopodobnie to, co wielu „dużych blokerów uważa za pilniejszy problem – użytkownicy po prostu zrezygnowaliby całkowicie z Bitcoina, ponieważ bloki są zbyt małe. Być może użytkownicy przestawiliby się na konkurencyjną kryptowalutę lub całkowicie zrezygnowaliby z tego typu technologii.

Dlaczego bloki Bitcoin nie powinny być zbyt duże?

Uwaga: Prawie wszystko, co dotyczy limitu rozmiaru bloku Bitcoina i ryzyka, że ​​jest on zbyt duży lub zbyt mały, jest kwestionowane, ale są to niektóre z bardziej ogólnych argumentów.

Przeciwnicy zwiększania limitu rozmiaru bloków („małe blokery) twierdzą, że istnieją, z grubsza, trzy rodzaje ryzyka, jeśli bloki są zbyt duże, z których każdy ma kilka „zagrożeń podrzędnych oraz niuansów.

Zwiększony koszt węzłów BitcoinPierwszym z tych zagrożeń jest to, że większe bloki zwiększają koszt obsługi węzła Bitcoin. Zwiększa ten koszt na cztery sposoby:

 1. Zwiększa koszt przechowywania łańcucha bloków, ponieważ łańcuch blokowy będzie się rozwijał szybciej.
 2. Zwiększa koszty przepustowości pobierania (i wysyłania) wszystkich transakcji i bloków.Zwiększa koszty procesora wymagane do weryfikacji wszystkich transakcji i bloków.Im większy jest całkowity łańcuch bloków, tym dłużej trwa ładowanie nowego węzła w sieci: musi pobrać i zweryfikować wszystkie poprzednie transakcje i bloki.Jeśli koszt obsługi węzła Bitcoin staje się zbyt wysoki, a użytkownicy muszą (lub decydują się) używać zamiast tego lekkich klientów, nie mogą już zweryfikować, czy otrzymane transakcje są ważne. Mogą na przykład otrzymać transakcję od napastnika, który stworzył monety z powietrza; nie znając całej historii łańcucha bloków Bitcoin, nie sposób stwierdzić różnicy. W takim przypadku użytkownicy dowiedzą się, że ich monety są fałszywe, dopiero wtedy, gdy spróbują je później wydać. Nawet jeśli użytkownicy potwierdzą, że blok zawierający transakcję został wystarczająco wykopany (co jest powszechne), górnicy mogą być w zmowie z napastnikiem.

  Być może nawet większe ryzyko mogłoby powstać, gdyby z biegiem czasu tak niewielu użytkowników zdecydowało się uruchomić węzły Bitcoin, że fałszywe monety są zauważane zbyt późno lub wcale. W takim przypadku sam protokół Bitcoin skutecznie podlega zmianom narzuconym przez górników. Górnicy mogliby posunąć się nawet do zwiększenia podaży monet lub wydać monety, których nie posiadają. Zapobiega temu tylko zdrowy ekosystem ze znaczną liczbą użytkowników weryfikujących własne transakcje.

  W białej księdze Bitcoin Satoshi Nakamoto potwierdził wspomniane powyżej problemy i zasugerował, że lekkich klientów można zabezpieczyć za pomocą rozwiązania technicznego zwanego „dowodami oszustwa. Niestety, nie sprecyzował, jak dokładnie te dowody miałyby wyglądać i jak dotąd nikt nie był w stanie tego rozgryźć. (W rzeczywistości niektórzy z dzisiejszych programistów Bitcoin nie wierzą, że dowody na oszustwa są opłacalne).

  Centralizacja górnictwaDrugie ryzyko związane z większymi blokami polega na tym, że mogą prowadzić do centralizacji wydobycia. Za każdym razem, gdy górnik znajdzie nowy blok, wysyła ten blok do reszty sieci, aw normalnych okolicznościach większe bloki potrzebują więcej czasu, aby znaleźć drogę do wszystkich innych górników. Jednak gdy blok znajduje swoją drogę, górnik, który go znalazł, może natychmiast rozpocząć wydobycie na nowym bloku, co daje mu przewagę w znalezieniu następnego bloku. Więksi górnicy (lub baseny) znajdują więcej bloków niż mniejsi górnicy, dzięki czemu zyskują więcej przewagi. Oznacza to, że mniejsi górnicy będą mniej dochodowi i ostatecznie zostaną pokonani, co prowadzi do bardziej scentralizowanego ekosystemu wydobywczego. Jeśli wydobycie stanie się zbyt scentralizowane, niektórzy górnicy mogą znaleźć się w sytuacji, w której mogą zaatakować sieć.

  To powiedziawszy, jest to prawdopodobnie najbardziej złożony i zniuansowany argument przeciwko mniejszym blokom. Po pierwsze, nawet duzi górnicy mają motywację do tworzenia zbyt dużych bloków: chociaż mogą skorzystać na przewadze, zbyt duże opóźnienie może działać na ich szkodę, ponieważ konkurujący blok może szybciej przedostać się przez sieć, a inni górnicy zamiast tego będzie kopał w tym bloku. Istnieją również rozwiązania techniczne przyspieszające przekaźnik blokowy, a także rozwiązania techniczne ograniczające szkody wynikające z samej centralizacji wydobycia, ale rozwiązania te wiążą się z własnymi kompromisami.

  Niższe dotacje blokowe mogą prowadzić do mniejszego bezpieczeństwa sieciTrzecie i ostatnie ryzyko związane z dużymi blokami polega na tym, że mogą zniechęcać użytkowników do dodawania opłat do ich transakcji. Dopóki przestrzeń blokowa jest ograniczona, użytkownicy muszą przelicytować siebie nawzajem, aby ich transakcje zostały uwzględnione w blokach, a ponieważ dotacja blokowa Bitcoina maleje, będzie to musiało stać się bardziej znaczącą częścią nagrody blokowej, aby wspierać model bezpieczeństwa Bitcoin. Bez limitu wielkości bloku ta zachęta zostaje odebrana. (Podczas gdy poszczególni górnicy nadal mogą zdecydować się na uwzględnienie tylko opłat z opłatą minimalną, inni górnicy nadal mieliby motywację do uwzględniania transakcji poniżej tego progu – tym samym zmniejszając w końcu motywację do opłat).

  Uważni czytelnicy zauważyliby, że ten ostatni argument w szczególności działa w obie strony. Podczas gdy „duże podmioty blokujące postrzegają wysokie opłaty jako problem, ponieważ sprawiłyby, że Bitcoin byłby mniej atrakcyjny, „małe podmioty blokujące postrzegają wysokie opłaty jako pozytywne, ponieważ przyniosłyby korzyści bezpieczeństwu Bitcoina.

  Czy programiści Bitcoin Core kiedykolwiek zwiększą limit rozmiaru bloku?

  Bitcoin Core jest dominującą – choć nie tylko – implementacją Bitcoin używaną obecnie w sieci Bitcoin. Dlatego wielu „dużych blokerów szukało programistów Bitcoin Core, aby wdrożyć wzrost.

  Twórcy Bitcoin Core rzeczywiście zwiększyli limit rozmiaru bloku poprzez aktualizację protokołu Segregated Witness (SegWit). Dzięki zastąpieniu go limitem wagi bloku , bloki mają teraz teoretyczny limit 4 megabajtów i bardziej realistyczny limit 2 megabajtów. Sprytnie, była to kompatybilna wstecz aktualizacja protokołu soft fork, co oznaczało, że użytkownicy mogli zdecydować się na zmianę bez dzielenia sieci. Jednak właśnie dlatego, że był to miękki widelec, a nie twardy widelec, jak preferowało wielu „dużych blokerów, czasami w ogóle nie „liczą tego wzrostu jako zwiększenia limitu rozmiaru bloku.

  Rzeczywiście, programiści Bitcoin Core nie wdrożyli zwiększenia limitu rozmiaru bloku poprzez hard fork, który jest aktualizacją protokołu niezgodną wstecz. Wymagałoby to albo konsensusu od wszystkich użytkowników Bitcoin, albo może podzielić sieć Bitcoin na dwie części: wersję Bitcoina z obecnym limitem wagi bloku i wersję Bitcoina ze zwiększonym limitem rozmiaru / wagi bloku. Użytkownicy wersji Bitcoina z obecnym limitem wagi bloku prawdopodobnie w ogóle nie uznaliby wersji bitcoina typu hard-fork za „Bitcoin; mogą nazywać to „monetą Bitcoin Core lub czymś podobnym.

  Co ważniejsze, wydaje się, że obecna grupa współpracowników Bitcoin Core nie ma ochoty dyktować zasad protokołu Bitcoin, ani też nie chce dzielić sieci. Dlatego jest mało prawdopodobne, aby wdrożyli hard fork (dla ograniczenia rozmiaru bloku lub w inny sposób) bez szerokiego konsensusu w całej bazie użytkowników Bitcoin w zakresie takiej aktualizacji protokołu. Biorąc pod uwagę kontrowersyjny charakter parametru rozmiaru / wagi bloku, jest mało prawdopodobne, aby taki konsensus powstał w najbliższym czasie, ale może się zdarzyć w przyszłości.

  Alternatywne rozwiązaniaIstnieją alternatywne rozwiązania zwiększające limit rozmiaru bloku Bitcoin, takie jak bloki rozszerzeń, a także rozwiązania, które mogą osiągnąć coś podobnego, takie jak łańcuchy boczne typu „duży blok. Jednak nie jest jasne, czy którekolwiek z tych rozwiązań wkrótce ujrzy światło dzienne; obecnie skupiamy się bardziej na rozwiązaniach skalowania „warstwy drugiej, takich jak Lightning Network.

  Czy dyskusja o limicie rozmiaru bloku Bitcoin jest cenzurowana?

  Krótka odpowiedź brzmi: nie.

  A jeśli chodzi o nieco dłuższą odpowiedź…

  Podczas gorącej debaty o limitach wielkości bloków, jedna z najpopularniejszych platform dyskusyjnych Bitcoin w Internecie, skoncentrowany na Bitcoin subreddit r / bitcoin, narzucił surową moderację. Moderacja ta miała na celu powstrzymanie użytkowników forum przed promowaniem oprogramowania łamiącego konsensus, zanim większa liczba użytkowników rzeczywiście osiągnie konsensus w sprawie najlepszej drogi naprzód.

  W tamtym czasie nie było oczywiste dla wszystkich, że używanie takiego oprogramowania może prowadzić do podziału (niekompatybilnego wstecznie hard fork) sieci i często było reklamowane tak, jakby nie mógł. Opowiadanie się za zwiększeniem limitu rozmiaru bloku i / lub hard forkiem bez bezpośredniego promowania oprogramowania łamiącego konsensus było zawsze dozwolone.

  To, czy stanowiło to formę „cenzury, może być w oku patrzącego, ale pewne jest, że każdy, kto nie zgadzał się z tą polityką, mógł swobodnie rozpocząć lub przyczynić się do konkurowania subredditów Bitcoin i tak właśnie się stało. Subreddit r / btc w szczególności stał się popularną platformą dyskusyjną dla tych, którzy woleli zwiększyć limit rozmiaru bloku hard fork.

  Co więcej, Reddit to tylko stosunkowo niewielka część internetu i jeszcze mniejsza część całego świata. Chociaż istnieją inne platformy, które zostały oskarżone o podobną cenzurę (takie jak forum Bitcointalk i lista mailingowa dotycząca rozwoju Bitcoin), trudno zaprzeczyć, że debata toczyła się głośno i wyraźnie w mediach społecznościowych, serwisach informacyjnych, konferencjach, grupy czatu i daleko poza nią. Każdy, kto był zainteresowany usłyszeniem o różnych argumentach, miał wszelkie szanse, aby się o tym dowiedzieć, a nawet ci, których to nie obchodziło, mieli trudności z wyrwaniem się z debaty.

  Ostatecznie ci, którzy opowiadali się za zwiększeniem rozmiaru bloku hard fork, nie byli w stanie przekonać wystarczającej liczby osób do swojej sprawy i wydaje się, że niektórzy z nich skierowali swoją frustrację z powodu tego rozczarowania na złość wobec konkretnego subreddita i jego moderatorów.

  (A może, pisząc to, Bitcoin Magazine jest tylko częścią wielkiego spisku tuszującego. Straszne!)

  Co to jest gotówka Bitcoin? Co to jest Bitcoin SV?

  Kiedy stało się jasne, że Bitcoin zwiększy swój limit rozmiaru bloku (między innymi) poprzez aktualizację protokołu SegWit soft fork, niektórzy „duzi blokatorzy zdecydowali się posunąć naprzód z limitem rozmiaru bloku zwiększając hard fork, nawet wiedząc, że będą w mniejszość i podzieliła się na własną sieć, aby stać się nową kryptowalutą. Ta nowa sieć i wynikająca z niej kryptowaluta nazywa się Bitcoin Cash.

  Odkąd Bitcoin Cash oddzielił się od Bitcoin, sam zaimplementował kilka kolejnych ulepszeń hard fork, z których niektóre z kolei doprowadziły do ​​jeszcze większej liczby podziałów w sieci i nowych kryptowalut. Najbardziej znanym z nich jest Bitcoin SV, luźno skupiony wokół Craiga Wrighta, jednego z mężczyzn, którzy (prawie na pewno oszukańczo) twierdzą, że stoją za pseudonimem Satoshi Nakamoto. Ma jeszcze większy limit rozmiaru bloku niż Bitcoin Cash.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy