Dlaczego dywersyfikacja jest ważna dla Twojego portfela

17 lutego 2021
Category: Abyś Mógł


Bloom Productions / Getty Images

Jako zarządzający Twoim portfelem musisz zrozumieć, jak ważna jest dywersyfikacja. Pomimo twojego życzenia, aby wszystkie twoje pozycje wzrosły, będą okresy, w których niektóre z twoich zasobów stracą pieniądze. Kiedy to nastąpi, potrzebujesz innych inwestycji, aby zrównoważyć spadek. Dywersyfikacja gwarantuje, że nie „wkładając wszystkich swoich jajek do jednego koszyka, nie stworzysz niepożądanego ryzyka dla swojego kapitału. Dywersyfikacja portfela akcji jest ważna, ponieważ zapobiega nadmiernemu obciążeniu jakiejkolwiek części aktywów inwestycyjnych w jednej firmie lub sektorze.

Fund Variety

Wielu inwestorów dokonuje dywersyfikacji, kupując różne rodzaje funduszy. Doradcy zalecają rozpoczęcie od szerokiego funduszu indeksowego, który jedynie stara się odzwierciedlać wyniki indeksu S&P 500. Następnie można uzupełnić ten fundusz indeksowy kilkoma różnymi funduszami o różnym poziomie ryzyka. Mogą to być fundusze, które:

 • Kup udziały w zagranicznych firmach
 • Składają się z udziałów małych, rozwijających się firmInwestuj w obligacjeKupuj udziały w funduszach inwestycyjnych w nieruchomości (REIT)Każdy z tych typów funduszy osiąga różne wyniki w różnych warunkach rynkowych. Kiedy rozłożysz na nie swoje inwestycje, zwiększysz prawdopodobieństwo, że niektóre akcje zawsze będą dobrze radzić sobie w danym momencie.

  Na stronach internetowych, takich jak Morningstar, możesz znaleźć analizy i informacje o funduszach inwestycyjnych, abyś mógł zacząć. Domy maklerskie zazwyczaj oferują tak zwany „prospekt funduszu, który każda firma, która oferuje akcje lub obligacje do publicznej sprzedaży, musi złożyć w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Konieczne jest przeczytanie prospektu, aby móc podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

  Dywersyfikując swój portfel, dasz sobie szansę na powiększenie swoich pieniędzy pomimo wzlotów i upadków związanych z inwestowaniem.

  Alokacja aktywów

  Zdecydowanie najpopularniejszą formą dywersyfikacji jest alokacja aktywów. Posiadając w swoim portfelu elementy różnych klas inwestycji – w tym akcje, obligacje, gotówkę, nieruchomości, złoto lub inne towary – możesz chronić swój portfel przed utratą wartości, którą mógłby osiągnąć, gdyby zawierał tylko jedną kategorię aktywów, które uległy awarii.

  Na przykład, gdy ceny akcji spadają, ceny obligacji często rosną, ponieważ inwestorzy przenoszą swoje pieniądze na inwestycję uważaną za mniej ryzykowną. Tak więc portfel zawierający akcje i obligacje zachowywałby się inaczej niż portfel obejmujący tylko akcje w momencie spadku na giełdzie. Chociaż prawdą jest, że Twój portfel nie wzrośnie tak szybko, jak w przypadku wszystkich akcji, chroni Cię to również przed ogromną stratą.

  Dywersyfikacja klas aktywów

  Rozsądne jest również dokonanie dywersyfikacji w ramach klas aktywów. Inwestorzy, którzy doładowali akcje technologiczne w 2000 r., Stracili swoje koszule, gdy pękła bańka internetowa i akcje technologiczne szybko straciły łaski. Podobnie, akcje finansowe spadły pod koniec 2007 r. I na początku 2008 r. Z powodu kryzysu kredytów hipotecznych subprime. Każdy, kto w tamtym czasie inwestował wyłącznie w te aktywa, poniósłby znaczne straty.

  A jeśli zainwestowanie wszystkich lub większości pieniędzy w jeden sektor wydaje się ryzykowne, zrobienie tego samego na jednej akcji byłoby jeszcze bardziej ryzykowne. Tak właśnie postąpiło wielu inwestorów pod koniec lat dziewięćdziesiątych, kiedy wielu pracowników firm technologicznych pozwoliło, by ich holdingi stały się największe w kapitale pracodawcy. Te zasadniczo jednoprzedmiotowe portfele były podobne do siedzących na masztach z lat dwudziestych XX wieku, wznosząc się wysoko w powietrzu, mając jedynie długi, wąski słup jako podparcie.

  Weźmy pod uwagę każdego, kto był mocno zainwestowany w Amazon na przełomie tysiącleci. W grudniu 2000 roku akcje Amazona były sprzedawane za ponad 100 dolarów. Do następnego października spadły poniżej 6 USD. Jeśli w tamtym czasie liczyłeś na te akcje, czekało cię niegrzeczne przebudzenie. Dopiero w grudniu 2007 roku powrócił do poziomu 90 dolarów. Wcześniejsze 

  Podsumowanie

  Dwa podstawowe kroki do dywersyfikacji to rozłożenie pieniędzy na różne kategorie aktywów, a następnie dalsza alokacja tych środków w ramach każdej kategorii. Sprytnym podejściem dla inwestorów indywidualnych jest dywersyfikacja za pomocą funduszy inwestycyjnych. Ponieważ fundusze inwestycyjne to grupy akcji, będziesz automatycznie do pewnego stopnia zdywersyfikowany. Doradca finansowy może pomóc w wyborze funduszy inwestycyjnych, które odpowiadają pożądanemu poziomowi ryzyka i dywersyfikacji.

  Balance nie zapewnia usług i porad podatkowych, inwestycyjnych ani finansowych. Informacje są przedstawiane bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, tolerancji na ryzyko lub sytuacji finansowej konkretnego inwestora i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem obejmującym możliwą utratę kapitału.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy