Co to jest pożyczka niesubsydiowana i kiedy z niej skorzystać

17 lutego 2021

Po złożeniu wniosku na studia otrzymasz listy z nagrodami pomocy finansowej, które wyjaśniają rodzaje pomocy finansowej, do której jesteś uprawniony. Możesz być zainteresowany niesubsydiowanymi pożyczkami studenckimi, które są zazwyczaj tanie i mają stałą stawkę, ponieważ oferują studentom studiów licencjackich i magisterskich bardzo potrzebną pomoc finansową na rozpoczęcie studiów. Niespłacone pożyczki studenckie są pomocne w odpowiednich okolicznościach. Czym więc jest niespłacona pożyczka? W tym artykule wyjaśniono, czym jest pożyczka niespłacana, czy kwalifikujesz się do niej, jak złożyć wniosek i kiedy z niej skorzystać.

Co to jest pożyczka niesubsydiowana?

Niespłacona pożyczka, zwana również bezpośrednią niespłaconą pożyczką lub niespłaconą pożyczką Stafford, jest niskokosztową, federalną pożyczką studencką o stałym oprocentowaniu, z której mogą skorzystać zarówno studenci studiów licencjackich, jak i magisterskich. Potrzeby finansowe nie są obowiązkowe, co oznacza, że ​​studenci z zamożnych rodzin mogą nadal ubiegać się o bezpośrednie, niesubsydiowane pożyczki.

W przypadku zaciągnięcia niespłaconej pożyczki studenckiej spłać wszystkie odsetki naliczone za cały okres nauki. Nie ma okresu karencji, a odsetki będą naliczane niezależnie od okresów odroczenia. Różni się od kredytów dotowanych w różnych aspektach. Dotowane pożyczki są przeznaczone wyłącznie dla studentów studiów licencjackich, którzy nadal uczą się w szkole i którzy potrzebują pomocy w opłaceniu czesnego i związanych z tym wydatków. Wysokość pożyczki jest określana na podstawie kosztu uczestnictwa pomniejszonego o oczekiwany wkład rodziny i inne formy pomocy finansowej, jaką student ma otrzymać, na przykład stypendia i stypendia.

Pożyczki dotowane różnią się od pożyczek niesubsydiowanych tym, że Departament Edukacji płaci odsetki, gdy uczeń jest w szkole, pod warunkiem, że uczeń uczęszcza do szkoły co najmniej na pół etatu i przez pierwsze sześć miesięcy po ukończeniu studiów, co jest określane jako okres karencji oraz w okresach odroczenia. Jeśli wybierzesz niespłacane pożyczki studenckie, musisz zapłacić odsetki. Jeśli nie zapłacisz odsetek naliczonych od pożyczki podczas nauki w szkole oraz w okresie odroczenia, karencji lub zawieszenia, odsetki narastają i są kapitalizowane. Oznacza to, że odsetki są dodawane do głównej pożyczki.

Aby zakwalifikować się do niespłaconej pożyczki, należy najpierw odwiedzić i wypełnić bezpłatny wniosek o federalną pomoc dla studentów (FAFSA). Ubieganie się o FAFSA jest bezpłatne. Jeśli kwalifikujesz się do otrzymania niespłaconej pożyczki, Twoja szkoła Cię o tym powiadomi.

Aby dokładnie wiedzieć, czym jest niespłacona pożyczka, wiedz, jakie koszty są pokrywane. Niespłacone pożyczki pokrywają koszty uczestnictwa, które obejmują:

Aby dokładnie wiedzieć, czym jest pożyczka bez dopłaty, poniżej znajduje się krótki przegląd:

Aby dokładnie wiedzieć, czym jest pożyczka bez dopłaty, poniżej znajduje się krótki przegląd:

KorzyściKluczowe korzyści płynące z niespłaconych pożyczek obejmują:

Kiedy korzystać z niespłacanej pożyczki

Powinieneś korzystać z niespłaconych pożyczek, jeśli nie kwalifikujesz się do kredytów subsydiowanych. Ponadto korzystaj z niespłacanych pożyczek, jeśli jesteś studentem studiów licencjackich lub magisterskich i potrzebujesz pomocy w opłaceniu czesnego i związanych z tym wydatków. Nie ma znaczenia, czy pochodzisz z zamożnej rodziny. Jeśli nie kwalifikujesz się do pożyczki subsydiowanej, jedyną opcją jest pożyczka niespłacana. Wielu uczniów woli starać się o dotowany kredyt studencki, ponieważ nie jest on oprocentowany podczas nauki w szkole.

Wadą subsydiowanych pożyczek studenckich jest to, że nie każdy się kwalifikuje. Istnieją kryteria, które musisz spełnić, aby się zakwalifikować. Jeśli nie spełniasz kryteriów, to niespłacona pożyczka jest dla Ciebie idealna. Aby kwalifikować się do pożyczki subsydiowanej, musisz zapisać się co najmniej na pół etatu w programie licencjackim i wziąć udział w programie pożyczek bezpośrednich, który kończy się uzyskaniem certyfikatu lub stopnia naukowego. Oznacza to, że absolwenci nie kwalifikują się do subsydiowanych pożyczek. To kolejny powód, dla którego powinieneś skorzystać z niesubsydiowanej pożyczki studenckiej – jeśli jesteś absolwentem, nie kwalifikujesz się do subsydiowanej pożyczki studenckiej.

Ponadto wnioskodawcy ubiegający się o dotowane pożyczki studenckie muszą wykazać, że potrzebują pomocy finansowej w opłaceniu czesnego. Jeśli nie potrzebujesz pomocy finansowej, ale nadal potrzebujesz pożyczki na inne cele związane ze szkołą, powinieneś skorzystać z niesubsydiowanych pożyczek studenckich. Należy pamiętać, że tylko studenci, którzy udowodnili, że potrzebują pomocy finansowej, kwalifikują się do otrzymania bezpośrednich pożyczek z dopłatą. Jeśli nie spełniasz tego wymogu, powinieneś skorzystać z niesubsydiowanej pożyczki studenckiej. Uczniowie szkół zawodowych i absolwenci, w przeciwieństwie do subsydiowanych pożyczek studenckich, kwalifikują się do uzyskania niespłaconych pożyczek.

Aby otrzymać dotowane pożyczki, musisz spełnić poniższe wymagania. Jeśli nie spełniasz żadnego z nich, możesz sprawdzić wymagania i kryteria kwalifikujące do niespłaconych pożyczek. Kryteria kwalifikujące do kredytów subsydiowanych są następujące:

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy