Co to jest Kredyt Retencyjny dla Pracowników i jak go uzyskać

17 lutego 2021
Category: Twój Kredyt

Zatrzymaj swoich pracowników – uzyskaj 50% ulgę podatkową od wynagrodzeń

 • FACEBOOK
 • ŚWIERGOTLINKEDINUstawa o pomocy, ulgach i bezpieczeństwie gospodarczym w związku z koronawirusem (ustawa CARES) zawiera przepis dotyczący ulgi biznesowej zwany kredytem zatrzymania pracowników, zwrotną ulgą podatkową od wynagrodzeń z tytułu „wynagrodzeń kwalifikowanych wypłacanych pracownikom zatrzymanym między 13 marca a 31 grudnia 2020 r. Wcześniejsze  

  Celem tego przepisu jest zachęcenie pracodawców do utrzymywania pracowników na liście płac, nawet jeśli nie pracują w okresie objętym ochroną ze względu na skutki wybuchu koronawirusa. Oto, co musisz wiedzieć jako pracodawca, aby skorzystać z tej części ustawy o CARES.

  Kluczowe wnioski
 • Kredyt na utrzymanie pracowników zapewnia zwrot w wysokości do 5000 USD za każdego pełnoetatowego pracownika zatrzymanego między 13 marca a 31 grudnia 2020 r.
 • Kwalifikujesz się jako pracodawca, jeśli nakazano Ci całkowite lub częściowe zamknięcie lub jeśli Twoje wpływy brutto spadły poniżej 50% tego samego kwartału w 2019 roku.Możesz ubiegać się o kredyt natychmiast, zmniejszając podatki od wynagrodzeń przesłane do IRS.Jeśli Twoje kredyty przekraczają podatki od wynagrodzeń, możesz poprosić o bezpośredni zwrot z IRS.Powinieneś porównać ten kredyt z PPP, ponieważ nie możesz skorzystać z obu – ale ponieważ wnioski PPP są zawieszone w oczekiwaniu na dodatkowe finansowanie, przyjrzyj się temu szczególnie uważnie.Jak kwalifikować się jako kwalifikujący się pracodawca

  Aby zakwalifikować się do otrzymania tego kredytu, musisz prowadzić handel lub działalność gospodarczą w 2020 roku i albo:

 • Całkowite lub częściowe zawieszenie działalności biznesowej w dowolnym kwartale kalendarzowym w 2020 r. Z powodu nakazu organu rządowego; lub
 • Doświadczyli „znacznego spadku przychodów brutto w kwartale kalendarzowym równym mniej niż 50% przychodów brutto w tym samym kwartale 2019 r.Na przykład, jeśli jesteś właścicielem restauracji, która została zamówiona jako zamknięta, aby usiąść z klientami, ale może kontynuować operacje na wynos, drive-thru lub dostawy, kwalifikuje Cię to do kredytu na podstawie częściowego zamknięcia związanego z koronawirusem. Kwalifikujesz się na dowolny kwartał, w którym obowiązywał nakaz rządowy – do czterech kwartałów w 2020 roku.

  Test „znacznego spadku przychodów brutto ma zastosowanie niezależnie od tego, czy na Twoją firmę miał wpływ COVID-19, czy nie. Okres kwalifikowany rozpoczyna się w dowolnym kwartale, w którym wpływy stanowią mniej niż 50% wpływów w tym samym kwartale 2019 r., A kończy się na początku pierwszego kwartału kalendarzowego po pierwszym kwartale, w którym wpływy brutto przekraczają 80% wpływów brutto z tego samego kwartału. kwartał w 2019 roku. 

  Poniższa tabela ilustruje oba testy kwalifikacyjne. Jedna czwarta %

  wpływów z 2019 r

  Rozporządzenie rządu Kwalifikuj

  wpływy Kwalifikuj

  zamówienie 1 – styczeń – marzec55%takNietak 2 – kwiecień – czerwiec20%taktaktak 3 – lipiec – wrzesień90%NietakNie 4 – październik – grudzień80%NieNieNieW powyższej tabeli, na podstawie „testu zamówień rządowych, Twoja firma kwalifikowałaby się do kredytu zatrzymania pracowników w pierwszym i drugim kwartale 2020 r. Na podstawie testu „wpływy brutto kwalifikowałbyś się w drugim i trzecim kwartale . Ponieważ każdy z tych testów określa kwalifikację, ogólnie Twoja firma zakwalifikuje się w pierwszym, drugim i trzecim kwartale. Żaden z testów nie miałby zastosowania w czwartym kwartale, więc nie zakwalifikowałbyś się w tym kwartale.

  Inne standardy kwalifikacji

  Osoby samozatrudnione, pracodawcy rządowi lub każda mała firma, która otrzymuje pożyczkę na przerwę w pracy dla małych firm w ramach programu ochrony wypłaty (PPP), nie kwalifikują się do tego kredytu. Wcześniejsze 

  Wynagrodzenia, za które otrzymałeś ulgę podatkową z tytułu płatnego urlopu chorobowego i rodzinnego na podstawie ustawy o reagowaniu na koronawirusa w rodzinach (Faza II), nie kwalifikują się.

  Żadne wynagrodzenie wliczane do tego kredytu nie może być wliczane do zaliczki na płatny urlop rodzinny i zdrowotny zgodnie z sekcją 45S Kodeksu Podatkowego.

  Żaden pracownik, dla którego przyznano Ci ulgę podatkową z tytułu możliwości zatrudnienia zgodnie z paragrafem 51 Kodeksu Podatkowego, nie może zostać zaliczony do tej ulgi. Wcześniejsze 

  Wynagrodzenie kwalifikowane

  Liczba pracowników pełnoetatowych uśredniona w 2019 roku określa, o których pracowników możesz ubiegać się o kredyt. Jeśli przeciętnie zatrudniłeś ponad 100 pełnoetatowych pracowników, możesz ubiegać się o wynagrodzenie tylko dla tych, których zatrzymałeś, a którzy nie pracują. Jeśli zatrudniłeś 100 lub mniej pracowników, możesz ubiegać się o wynagrodzenie za wszystkich pracowników, niezależnie od tego, czy pracują, czy nie. Wcześniejsze 

  Kredyt na utrzymanie pracowników dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

  Kwota kredytu

  Kredyt jest równy 50% z maksymalnie 10000 USD kwalifikowanego wynagrodzenia (w tym kwot wypłaconych na ubezpieczenie zdrowotne) na pracownika zatrudnionego na pełen etat za wszystkie kwalifikujące się kwartały kalendarzowe rozpoczynające się 13 marca i kończące się 31 grudnia 2020 r . Daje to maksymalny kredyt w wysokości 5000 USD na pracownika w okresie.

  Kredyt jest stosowany do części podatków pracownika na ubezpieczenie społeczne i podlega pełnemu zwrotowi. Oznacza to, że kredyt posłuży jako nadpłata i zostanie Ci zwrócony po odjęciu Twojego udziału w tych podatkach. Poniższa tabela ilustruje koszty wynagrodzeń dla jednego pełnoetatowego pracownika w 2020 roku na podstawie trzech kwalifikujących się kwartałów. Tabela zawiera tylko podatki FICA jako koszt, ponieważ nie ma to wpływu na inne koszty. Wcześniejsze  2020 Wykwalifikowany Wynagrodzenie FICA Reg. Lista płac Kredyt Nowa lista płac Q1tak4800 $367,20 $5 167,20 $2400 $2 767,20 USD Q2tak4800 $367,20 $5 167,20 $2400 $2 767,20 USD Pytanie 3tak4800 $367,20 $5 167,20 $200 $4967,20 $ Q4Nie4800 $367,20 $5 167,20 $0 USD5 167,20 $ CałkowityCałkowity19 200 $1468,80 $20 668,80 $5000 $15 668,80 $Tabela pokazuje, że Twoje regularne koszty wynagrodzeń dla tego pracownika w 2020 r. Wyniosłyby 20 668 800 USD. Dzięki kredytowi dla pracowników koszty wynagrodzeń spadną do 15 668,80 USD. Twój kredyt dla tego pracownika za pierwszy i drugi kwartał przekracza kwotę, którą płacisz z tytułu podatków na ubezpieczenie społeczne. Tak nie jest w trzecim kwartale. Sposób uzyskania kredytu omówiono w następnej sekcji.

  Jak otrzymać kredyt

  Możesz uzyskać natychmiastowy zwrot przynajmniej części swojego kredytu i zażądać przedpłaty w wysokości salda od IRS, w zależności od całkowitej kwoty kredytu. Ważne jest, aby wykonać poniższe kroki w podanej kolejności.

  Krok 1: Oblicz kwotę kredytu za poprzedni kwartał i pomniejsz o tę kwotę swój formularz 941, Kwartalne federalne zeznanie podatkowe pracodawcy.

  Na przykład: Jeśli Twój kredyt na I kwartał 2020 r. Wynosi 10 000 USD, a kwota, którą zamierzasz wpłacić, to 15 000 USD, zmniejsz depozyt o 10 000 USD i zdeponuj 5000 USD. Rozliczisz ten kredyt na formularzu 941, który musisz złożyć do 30 kwietnia 2020 r.

  Możesz ubiegać się o swój kredyt, odliczając go od dowolnej kwoty potrącanej u źródła, w tym federalnych podatków dochodowych, podatków pracowniczych FICA i udziału w podatkach FICA dla wszystkich pracowników do wysokości kredytu.

  Krok 2: Począwszy od II kwartału 2020 r., Jeśli Twój kredyt za I kwartał przekroczył kwotę potrąconą z tytułu podatków od wynagrodzeń, możesz otrzymać zaliczkę z IRS, przesyłając formularz 7200 Zaliczka na kredyty pracodawcy z tytułu COVID-19. Formularz 7200 można przesłać w dowolnym momencie w ciągu miesiąca następującego po kwartale, za który składane jest roszczenie.

  Na przykład: jeśli Twój kredyt za I kwartał 2020 r. Wynosił 18000 USD, a kwota, którą zaplanowałeś wpłacić, wyniosła 15 000 USD, Twój kredyt usunie depozyt i pozostawi dodatkowe 3000 USD, o które możesz ubiegać się w dowolnym momencie w kwietniu 2020 r., Przesyłając formularz 7200 Uwaga: IRS nie skomentował jeszcze terminu zwrotów za pomocą formularza 7200.

  Powtórz kroki 1 (i 2, jeśli dotyczy) za każdy kwartał 2020 roku, w którym kwalifikujesz się do otrzymania kredytu. Wcześniejsze  

  Kredyt na utrzymanie pracowników a PPP

  Zarówno kredyt zatrzymania pracowników, jak i program ochrony wypłaty (PPP) zapewniają pomoc finansową firmom, które zatrzymują pracowników. Niestety nie możesz skorzystać z obu. Masz wybór.

  Przeczytaj o programie ochrony czeków i porównaj korzyści z tego programu z korzyściami z programu kredytu zatrzymanego dla pracowników. Będziesz chciał wiedzieć, który program zapewnia najbardziej ekonomiczne wsparcie dla Ciebie i Twoich pracowników. Będzie to obejmować określenie, czy kwalifikujesz się do obu programów, a także na co potrzebujesz funduszy.

  Należy zwrócić uwagę, że wnioski o PPP zostały zawieszone do 17 kwietnia 2020 r. W oczekiwaniu na dodatkowe finansowanie programu. Może to wpłynąć na twoje wybory.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy